Sociálně patologické jevy

Základní informace

Základní informace

Národní informační centrum www.nicm.cz/oblasti/socialne-patologicke-jevy Dokumenty Deklarace práv dítěte www.osn.cz Úmluva…

13. 3. 2018
Domácí násilí

Domácí násilí

PORADENSTVÍ A POMOC V REGIONU http://www.dchcb.cz/sluzby-a-projekty/intervencni-centrum   INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené…

26. 2. 2018
Sekty a extremismus

Sekty a extremismus

  Sekty – organizace v regionu http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx vysvětlení pojmu sekta…

26. 2. 2018