Kde hledat pomoc v Jihočeském kraji?

Linka bezpečí

Každému se občas stane, že se dostane do situace, se kterou si neví rady. Na Lince bezpečí s tebou probereme jakékoliv trápení. Může se týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, něco se stalo, někdo ti ublížil, nebo ti je prostě blbě. Pokud váháš, jestli ti můžeme pomoct právě s tvou situací, neboj se nás na to zeptat.

Kontakt:

Rodičovská linka

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontakt:

ONLINE HELPLINE

ONLINE HELPLINE pracuje jako internetová poradna pro anonymní pomoc v případech násilí a kriminality spojené s internetem a ICT technologiemi v České republice, zejména kyberšikanu a grooming. Pomoc zde naleznou děti, rodiče, pedagogové, senioři a široká veřejnost. ONLINE HELPLINE je poradenské centrum, provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu. Prostřednictvím e-mailu můžete na ONLINE HELPLINE napsat svůj problém. Odeslání dotazu na ONLINE HELPLINE je anonymní. Uvedením svého kontaktu umožníte komunikaci s Vámi a především odeslání odpovědi.

Kontakt:

Krizové centrum pro děti a rodinu

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. poskytuje pomoc v obtížné životní situaci. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací, zorientování se v aktuální situaci, podpoří Vás, Vaši rodinu i blízké. Na Krizové centrum se může obrátit kdokoliv, kdo cítí, že by mu poskytované služby mohly pomoci. Poskytuje pomoc lidem bez rozdílu věku, pohlaví, etnika aj. Pomáhá dětem i dospělým.

Kontakt:

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry

Středisko poskytuje psychosociální služby, které mají charakter ambulantní a zaměřují se na diagnosticko-psychologickou činnost. Posláním Střediska je poskytovat odborné psychologické a sociální poradenství a další odborné služby partnerům, manželům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů a životních krizí.

Kontakt:

Linka důvěry

Linka důvěry je připravena pomoci 24 hodin denně – NONSTOP provoz.

Kontakt:

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.

Kontakt:

Poradna Bílý kruh bezpečí České Budějovice

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Bezodkladná kombinovaná pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality obsahuje: poskytnutí právních informací, psychologické poradenství, sociální poradenství, praktické rady a informace.

Kontakt:
  • Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
  • telefon: 387 200 094 nebo 734 479 644
  • e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
  • bezplatná linka telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí: 116 006 – pro oběti kriminality a domácího násilí
  • web: www.bkb.cz

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Arkáda-sociálně psychologické centrum je odborné pracoviště, které nabízí ambulantní bezplatnou psychosociální pomoc lidem v obtížných životních situacích. Klienti vyhledávají poradenství v Arkádě především kvůli vztahovým problémům (konfliktní rozvodové či rozchodové situace, domácí násilí, spory o děti, problémy dětí ve vztahu k rozvedenému rodiči, starosti s výchovou apod.). Krizovou intervenci a podporu potřebují lidé, kteří jsou vystaveni náhlé zátěži (např. vážné onemocnění, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání). Pomoc u nás také najdou ti, kteří se potýkají s drogovou či alkoholovou závislostí.

Kontakt:

 

 

 

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality