Doklad o stáži obsahuje záznam dovedností i reference. Personalisté si podle nich vybírají nové pracovníky

Doklad o stáži obsahuje záznam dovedností i reference. Personalisté si podle nich vybírají nové pracovníky

5. dubna 2024

Národní centrum Europassu vyvinulo v posledních letech nový dokument, tzv. doklad o stáži, který zaznamenává informace o jakékoli aktivitě, při níž lidé získávají nové dovednosti a zkušenosti. Nejde přitom, jak název dokladu napovídá, jen o stáž. Zkušenost mohou lidé nasbírat úplně všude: na praxi, při dobrovolnictví, při práci na školním projektu nebo účasti v soutěži. A doklad zachycuje informace o získaných dovednostech v takové podobě, kterou personalisté a zástupci firem pro výběr z uchazečů potřebují: stručné, výstižné a pokrývající celé spektrum dovedností.

Rozhovor s Irenou Palánovou, vedoucí Národního centra Europass, NPI ČR

Jaký je důvod vzniku doklad o stáži? Je to něco, co personalistům nebo uchazečům o práci chybělo? 

Ano, my jsme návrhem tohoto dokumentu reagovali na poptávku středních škol, dobrovolnických organizací, organizátorů různých soutěží, ale i samotných lidí vstupujících na trh práce. Chyběl jim dokument, který by věrohodně a jasně zachytil zkušenost z jakékoli stáže nebo aktivity, během níž získali nové dovednosti, které jim pomohou v získání nové práce nebo brigády.  

V čem je tento doklad jiný než třeba životopis nebo profil na Linked-inu, kam si lidé zaznamenají dovednosti a zkušenosti také? 

Hlavní rozdíl je v tom, že zkušenost a dovednosti jsou v dokladu o stáži formulované podle požadavků a představ personalistů a hlavně – všechny informace jsou ověřené a potvrzené skutečným mentorem nebo organizátorem stáže nebo aktivity či soutěže, je tam uvedeno jeho jméno i kontakt. Personalista mu tak může rovnou zavolat a doptat se na vše, co potřebuje. Doklad o stáži tak slouží jako reference, kterou čím dál více personalistů považuje za nejdůležitější faktor při rozhodování o tom, zda člověka zaměstnají nebo ne. 

Jak vznikl doklad o stáži? Je to náš český nápad nebo jste se inspirovali v jiné zemi a přenesli dobrou praxi zvenku k nám? 

Předchůdcem byla od roku 2004 tzv. Europass mobilita, která zachycovala mezinárodní zkušenosti v programech EU. Úplně první impulz pro vytvoření dokladu o stáži pro nás byla návštěva Holandska někdy v roce 2016. Tam jsme viděli u kolegů z centra Europassu doklad, který potvrzoval lidem, kteří neměli ani střední vzdělání, komunitní a dobrovolnou práci ve snaze dát těmto často znevýhodněným dětem při vstupu na trh práce šanci. A to ve formě potvrzení, že mají za sebou nějakou velmi zajímavou zkušenost, při níž získali dovednosti velmi cenné pro jejich budoucí uplatnění. To nás inspirovalo a nápad jsme v České republice začali konzultovat s různými organizacemi, školami, dobrovolnickými spolky, organizátory soutěží, personalisty, kariérovými poradci. A všem to připadalo jako skvělá pomoc nejen pro mladé lidi bez praxe. Kromě nás a Holandska používají tento typ dokladu i další země, např. Rakousko a Německo. Každá země si přitom přizpůsobuje doklad svým potřebám a požadavkům na trhu práce.

Dá se říct, že doklad o stáži vyplňuje díru na trhu v tomto směru? Mladí lidé bez zkušeností nemají jinou možnost, jak získat reference, když ještě neabsolvovali žádnou brigádu nebo práci. A bez brigády nebo práce se zas špatně získává pracovní reference.  

Pro mladé lidi je doklad o stáži ideální příležitostí, jak k životopisu, který si napíší sami, přiložit dokument, který ukáže, co se naučili a co umí, s ověřením a uvedením kontaktní osoby, u které lze následně vše ověřit. Doklad přitom zachycuje dovednosti v celé jejich šíři – od jazykových, odborných, přes komunikační a organizační, až třeba po zelené dovednosti, které odkazují na snahu o šetrný přístup k planetě. Když se např. student zapojí do činnosti fiktivní firmy, účastní veletrhů nebo soutěží, naučí se přitom hromadu dovedností, počínaje marketingem, organizací, komunikací, digitálními dovednostmi, týmovou prací, v mezinárodních soutěžích si zlepší jazykové dovednosti, samozřejmě se zlepší v obchodování nebo podnikavosti. A to vše využije v dalším životě.  

Jaké další typy aktivit, kromě zmíněného zapojení do fiktivní firmy, umí doklad o stáži zachytit? 

Vedle samotných pracovních a studijních stáží je to celá široká paleta aktivit: účast v soutěžích, praxe u zaměstnavatele při studiu, praktické vyučování, školní projekt, ročníková práce, činnost v rámce e-twinningu, dobrovolnictví nebo třeba vedení kroužku pro děti. Je to jakákoli činnost v rámci školy i mimo školu, při které se člověk něco naučí. A nemusí jít jen o dlouhodobé aktivity. I účast na např. na workcampu v délce trvání týdne nebo dvou, se počítá. Je dobré si uvědomit, že každá taková zkušenost nás posune a získáme při ní nějaké dovednosti. A ty se můžou do budoucna hodit. 

Pro všechny tyto typy příležitostí a činností vypadá doklad stejně?  

Přibližně ano, máme za sebou dva roky pilotního ověřování dokladu pro různé typy aktivit. Spolupracovali jsme s INCIEN, Českým Červeným křížem, INEX –SDA, Junákem. Zde jsou stáže časté a tyto instituce doklady vydávají i uznávají. Nejnovější je spolupráce s ProjectYOU. Ze soutěží středních škol a přehlídek je to záznam zelených dovedností a projektů žáků v soutěži  Enersol. Daří se nám podporovat a dokládat podnikavost přes CEFIF (Centrum fiktivních firem). Máme zpracované typové příklady dokladu pro různé příležitosti: školní projekt – účast na ComicConu, doklad o studijní stáži v rámci Průmyslu 4.0 nebo jazykový kurz pro učitele. Doklad o stáži není samozřejmě jen pro mladé lidi bez praxe, využít ho může kdokoli. 

Jak doklad člověk získá? Vydávají ho třeba organizátoři mezinárodních stáží automaticky? 

Někteří organizátoři stáží ho vydávají sami automaticky, střední školy nebo dobrovolnické organizace se snažíme informovat o této skvělé možnosti pomoci lidem na trhu práce, řada z nich tyto doklady už ve spolupráci s námi vydává. Je ale úplně v pořádku, i když si člověk sám o takový doklad řekne. Organizátorům soutěží, stáží, školám rádi jako Národní centrum Europass pomůžeme při formulaci dovedností a vyplnění dokladu pro jejich absolventy. 

Když už doklad o stáži mám, co s ním? Pošlu ho personalistovi se životopisem? 

Ano, přesně tak, jako příloha k životopisu funguje doklad o stáži skvěle. Můžete si ho vložit rovnou do portfolia v případě, že máte dokladů jako příloh k životopisu více, např. i certifikát o jazykové zkoušce nebo třeba ukázku vaší práce. I jedna kvalitní příloha životopisu ve formě dokladu o stáži je perfektní základ pro vaše portfolio. 

Zdroj: https://europass.cz/doklad-o-stazi-obsahuje-zaznam-dovednosti-i-reference-personaliste-si-podle-nich-vybiraji-nove-pracovniky?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=europass&utm_content=duben_2024

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality