Informační síť pro mládež – ISM

Informační síť pro mládež – ISM

Informační centrum pro mládež České Budějovice je součástí Informační sítě pro mládež – ISM. Informační síť pro mládež sdružuje informační centra pro mládež napříč celou Českou republikou. Vzájemná spolupráce vede ke zkvalitňování poskytovaných služeb jednotlivých ICM.

Národní informační centrum pro mládež – NICM

Národní informační centrum pro mládež je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání, který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. NICM poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

European Youth Information and Counselling Agency – ERYICA

The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) is an independent European organisation, composed of national and regional youth information co-ordination bodies and networks. It works to intensify European and international cooperation in the field of youth information work and services. It develops, supports and promotes quality generalist youth information policy and practice at all levels in order to meet the information needs of young people and to apply the principles of the European Youth Information Charter.

ERYICA aims to uphold the right of young people to full and reliable information, which helps them make the choices they face in their lives, and which promotes their autonomy, ability to think critically, and active participation in society.

ERYICA is an international, non-governmental, non-profit association, established on 17 April 1986 in Madrid, Spain. ERYICA is registered in the Grand-Duchy of Luxembourg, in accordance with the 1928 Luxembourg law on associations.