Základní informace

Národní informační centrum

Dokumenty

Deklarace práv dítěte

Úmluva o právech dítěte

Listina základních práv a svobod

Definice pojmů

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – syndrom CAN

Stalking

Kde hledat pomoc?

Stop násilí – portál informující o prevenci násilí

Fond ohrožených dětí – Fond ohrožených dětí pomáhá ohroženým dětem komplexním systémem sociálních služeb tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci.

Linka bezpečí – Každému se občas stane, že se dostane do situace, se kterou si neví rady. Na Lince bezpečí proberou jakékoliv trápení.

Nadace Naše dítě – Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Pomozte dětem – Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí už 20 let.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality