Všeobecné informace – vzdělávání v ČR – NICM

7. 10. 2016
Kamila Matějková

NICM – vzdělávání v ČR

Novela školského zákona

 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

· Zákon o pedagogických pracovnících (aktuální znění k 1. lednu 2015)

· Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

· Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb.

· Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

· Vyhláška 225/2007 Sb., kterou se mění vyhláška 322/2005 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

· Věstníky MŠMT

· Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

· Zákon č. 343/2007 Sb., o pravidlech přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám (Novela zákona č. 561/2004 Sb.)

· Vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. 

· Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 

· Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie celoživotního učení ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR

Aktualizace 17.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality