Základní informace – ekologie

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Kde hledat informace?

Národní informační centrum pro mládež

Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí – informace ze všech oblastí životního prostředí, seznam ekoporaden

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina

Ekologický institut – ekologická poradna Veronica

Zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii; seznam ekologických poraden

Organizace v regionu

Odkazy na ekologická a ekovýchovná sdružení v regionu:

KRASEC – KRAjská Síť Environmentálních Center

DAPHNE – Institut aplikované ekologie – ochrana přírody a šetrné hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Česká společnost pro ekologii – nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality