Všeobecné informace – ekologie – NICM

10. 10. 2016
Kamila Matějková

Organizace v regionu

Odkazy na ekologická a ekovýchovná sdružení v regionu

http:// www.krasec.cz/  Krajská Síť Environmentálních Center

http://www.daphne.cz/ DAPHNE – Institut aplikované ekologie – ochrana přírody a šetrné hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství

http://www.calla.cz/ Sdružení pro záchranu prostředí

http://www.cspe.cz/vznik-poslani-cile    Česká společnost pro ekologii je nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií

INFORMACE

http://www.nicm.cz/oblasti/ekologie

http:// www.ekoporadny.cz/ portál MŽP, info ze všech oblastí životního prostředí, seznam ekocenter a ekoporaden ČR

 

www.pavucina-sev.cz – Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

helpdesk.cenia.cz – helpdesk CENIA EvniHELP

www.veronica.cz – ekologický institut

ekolist.cz – seznam ekologických poraden v ČR

 

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality