Výzva Young Caritas

Výzva Young Caritas

Je tu nový rok a společně s ním i nové výzvy. Protože Young Caritas nezůstává pozadu, již v únoru startuje půlroční Young Caritas CHALLENGE. Projekt určený mladým kreativcům ve věkovém rozpětí 15–18 let si klade za cíl vdechnout život nápadům souvisejícím s udržitelným rozvojem. Účastníci získají jedinečnou příležitost absolvovat proces vedoucí od prvotní myšlenky až k samotné realizaci. Vítáni jsou všichni bez rozdílů, dokonce i ti, kdo zatím konkrétní nápad nemají. I malé nenápadné a třeba prozatím zcela skryté projekty totiž mohou mít velký přesah. 

V rámci programu se účastníci seznámí s tím, co je udržitelný rozvoj a jak k němu mohou přispívat. Vedle dovednosti umět pracovat v týmu se každý jednotlivec naučí i to, jak věřit sám sobě. Po prvotním naplánování projektů se pozornost zaměří na propagaci, stejně jako na to, kde získat peníze potřebné k realizaci nového konceptu. Seskupení a následné přetvoření myšlenek ve skutečný projekt může vést ke zlepšení světa i významné pomoci druhým. Po celou dobu trvání projektu bude účastníkům k dispozici zkušený mentor. 

Úvodní informační setkání se uskuteční ve středu 23. 2. v Praze. Během následujících dvou jarních měsíců účastníci absolvují víkendový program, to sice 19.–20. března a 9.–10. dubna. Odpolední workshopy zaměřené například na dovednost komunikovat jsou nachystány na období mezi dubnem a červnem. Celý program vyvrcholí v červenci, a to pětidenním Summer campem. Příspěvek za ubytování a stravu činí 1000,- Kč, v této souvislosti lze rovněž zažádat o stipendium. Program zahrnující workshopy s lektory i projektové dny je díky podpoře MŠMT ČR bezplatný. 

Přihlášky je možné podávat do soboty 12. 2. 2022 prostřednictvím formuláře uvedeného přímo na webových stránkách Young Caritas. Právě tam lze nalézt i podrobnější informace o celém projektu, včetně příběhů dobrovolníků: https://www.youngcaritas.cz/young-caritas-challenge/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality