Tandem Info listopad 2016 ze dne 23. listopadu 2016

25. 11. 2016
Kamila Matějková
Vážení příznivci newsletteru Tandem Info,

v listopadu přinášíme pestré nabídky, které mohou zaujmout každého! Pro jednotlivce zde představujeme nový projekt Přátelství bez hranic, do kterého se neváhejte již nyní přihlašovat. Projekt Kultura bez hranic je určena partnerským českým a bavorským školám. Ani na učitele němčiny nezapomínáme, rozšířili jsme metodickou příručku pro učitele na ZŠ…

Za tým Koordinačního centra Tandem

Monika Štroblová

Důležité

·         Staň se Teamerem v česko-německém projektu Přátelství bez hranic

Pro nový česko-německý projekt Přátelství bez hranic hledáme spolupracovníky na pozici Teamera! Projekt se orientuje na přeshraniční dobrovolnickou spolupráci organizované i neorganizované mládeže a podporu nových i stávajících partnerství v této oblasti. Jako stěžejní je vnímáno odstranění pomyslných hranic mezi oběma zeměmi, podpora společné identity a získání interkulturních zkušeností během společných aktivit.

·         Přihláška: nabídka setkání pro školy v roce 2017

Do 2. prosince 2016 se mohou české a bavorské (partnerské) školy přihlašovat na tematická setkání, která budou realizována v roce 2017 v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2017.

·         Metodická příručka pro učitele německého jazyka na ZŠ rozšířena o 12 nových jazykových her

V rámci projektu Němčina nekouše III byla rozšířena stávající metodická příručka pro učitele němčiny na ZŠ o 12 nových jazykových her. Příručka tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody jazykové animace v hodinách a jak s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o řeč našich sousedů. Publikace zdarma ke stažení zde.

·         Tisková zpráva: Němčina v Plzni opět na vzestupu

Úterý 1. listopadu 2016, Plzeň – Po osmi letech se vrací němčina na největší strojařskou střední školu v kraji. Nepovinnou výuku od tohoto týdne nově navštěvuje více než 70 studentů Střední průmyslové školy a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni. Kurzy němčiny budou realizovány díky finanční podpoře německých investorů v regionu, které v tomto projektu sdružuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Společně chtějí zvýšit znalost němčiny v kraji a tím zlepšit uplatnění mladých absolventů na trhu práce. Projekt je dále podporován Krajským úřadem Plzeňského kraje a Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje.

Akce Tandemu

·         Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogů v předškolní oblasti

Ve dnech 2. a 3. prosince 2016 se v bavorském v Chamu koná informační, kontaktní a plánovací seminář pro pedagogy MŠ a ŠD z celé České republiky a z Bavorska. Seminář je pořádán v rámci projektu Jak to chodí v sousední zemi, který podporuje Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí.

Finance a termíny

·         Program Odmalička pokračuje i v roce 2017

Mateřské školy z Česka, Bavorska a Saska mohou i v roce 2017 žádat o finanční podporu v rámci programu Odmalička pro vzájemné setkávání pedagogů a dětí do 6 let.

Různé Tandem

·         Otevření projektu Přátelství bez hranic

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže v Plzni a Krajský kruh mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) představují nový projekt Přátelství bez hranic! Tento projekt vznikl za podpory Evropské unie (Cíl EÚS), a jeho cílem je interkulturní propojení české a německé mládeže z oblastí: Horní Franky, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.

·         Má zkušenost z praxe v České republice

Jak vnímal praxi v České republice praktikant Luca Lang, který strávil 21 dní na praxi v Plasích? Přečtěte si více v jeho zprávě z praxe.

Různé

·         Lange Nacht der kurzen Texte opět v Plzni

Ve středu 7. prosince 2016 budou opět texty krátké a noc dlouhá! Katedra německého jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá literární akci 2. Lange Nacht der kurzen Texte.

·         Na kafe s Erasmem+

Dům zahraniční spolupráce a Krajský úřad Plzeňského kraje Vás zvou na informační den Na kafe s Erasmem+, který se koná na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň v úterý 29. listopadu 2016.

·         Stipendia na studium pro žáky SŠ v Německu a Švýcarsku

Organizace AFS Mezikulturní programy nabízí českým žákům středních škol stipendia na studijní pobyt v Německu a Švýcarsku. Přihlášky přijímá do 9. prosince 2016.

·         Pražská studentská germanistická konference PRAGESTT 2017

Ústav germánských studií FF UK pořádá ve dnech 24.–25. března 2017 již 7. ročník Pražské studentské germanistické konference PRAGESTT. Studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů na ní mohou představit výsledky své vědecké práce. Příspěvky lze zasílat do 15. ledna 2017.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality