Program hospitací Učit se navzájem

Program hospitací Učit se navzájem

Program Učit se navzájem podporuje pobyty českých pracovnic a pracovníků v nejrůznějších zařízeních a organizacích pracující s dětmi a mládeží v Německu.

Cíl programu: Během hospitace budete mít možnost zapojit se do různých aktivit v hostitelských zařízeních, ať už jde o pedagogickou práci, koordinaci projektů či práci mimo školu. Cílem je obohatit se o nové zkušenosti a získat inspiraci od kolegů a kolegyň z Německa. Budete mít jedinečnou příležitost poznat jejich pracovní prostředí, metody a postupy, které můžete následně využít ve své práci s mládeží.
Během vašeho pobytu se stanete součástí týmu a poznáte denní rutinu a úkoly v hostitelském zařízení. Vaše nápady a zkušenosti mohou přispět k obohacení práce tamních kolegů a kolegyň. Kromě toho se budete mít možnost denně setkávat s rodilými mluvčími, což vám pomůže vylepšit vaši němčinu a rozvíjet své mezikulturní dovednosti.

Cílová skupina: Tento program je určen pro pracovníky a pracovnice v oblasti práce s mládeží, ať už jste profesionál, dobrovolník či zaměstnanec úřadu péče o mládež. Pokud vás tato příležitost láká, neváhejte a napište nám!“

Co můžete v rámci hospitace například dělat?
– mediální výchova
– environmentální výchova
– práce s mládeží v oblasti prevence (návykové látky, šikana, kriminalita mládeže, sociální aspekty dospívání apod.)
– práce se znevýhodněnou mládeží, práce s minoritami
– politické vzdělávání
– práce v informačních centrech nebo příslušných úřadech mládeže

Délka: max. 3 měsíce

Hostitelské zařízení

Hostitelskými zařízeními v Německu jsou:
– vzdělávací střediska a centra setkávání
– střediska volného času pro mládež
– nízkoprahová centra a otevřené kluby
– občanská sdružení, spolky či svazy
– úřady pro mládež
– další zařízení

Hostitelské zařízení musí:
– být uznaným zařízením práce s mládeží v Německu,
– zajistit pedagogického pracovníka jako odborného poradce pro hospitující,
– zaručit přiměřené ubytování a stravování hospitujících (hostitelská rodina, ubytovna, VŠ kolej, osobní byt atd.).

Hostitelské zařízení si můžete vytipovat a kontaktovat sami nebo vám s jeho hledáním rádi pomůžeme. Hostitelské zařízení se musí přihlásit do programu u naší německé kanceláře nejpozději 6 týdnů před začátkem programu.

Financování

Tandem hradí paušální částku 40 € za kalendářní den hospitačnímu zařízení, která je určena na pokrytí nákladů za ubytování, stravování, pojištění a příp. místní hromadnou dopravu. Příspěvek nezahrnuje položku kapesné ani dopravu na místo hospitace, kterou si hospitant sám zajišťuje.

Přihláška

Můžete se přihlásit, pokud:
– je vám min. 16 let
– máte komunikativní znalost německého jazyka (znalost anglického jazyka výhodou)
– máte možnost následného využití získaných zkušeností v praxi
– uzavřete dodatečné připojištění na dobu pobytu v Německu

Každý, kdo má zájem o účast v programu, musí předložit strukturovaný životopis, motivační dopis a potvrzení o své aktivní práci s mládeží. Toto potvrzení by mělo obsahovat název organizace, ve které pracujete, popis vaší činnostikontaktní údaje a podpis osoby, která vás doporučuje, případně razítko.

Pošlete veškeré dokumenty do naší řezenské kanceláře Kateřině Holišové na holisova@tandem-org.de nebo Lucii Matyášové na matyasova@tandem-org.de. Vaše žádost bude vyřízena do 30 kalendářních dnů.

Hodnocení 

Hospitující se zavazují předložit závěrečnou zprávu o průběhu své hospitace a získaných zkušenostech nejpozději do 2 měsíců po ukončení programu. Hostitelské zařízení má stejnou povinnost. Kritéria pro závěrečnou zprávu naleznete zde.

Zdroj:

https://www.tandem-org.cz/hospitace

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality