Tábory, příměstské tábory

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Regionální nabídka táborů

Příměstský-tábor-Spirála-DDM-Praha-8  S laskavým svolením autora brožury DDM Praha 8 – Spirála naleznete v příloze naskenovanou brožuru Příměstský tábor.

http://www.jihocesketabory.cz/ web Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

http://najisto.centrum.cz/rodina-a-spolecnost%2Fdetske-tabory/region/jihocesky/  portál najisto.cz

Mravenec logo

 V Informačním centru pro mládež v Českých Budějovicích máte možnost prohlédnout si a také objednat publikace nakladatelství mravenechttp://www.mravenec.cz), které Vám poradí ve všem, co se týká práce s dětmi a mládeží, jak a čím je zabavit nebo jak správně vést nejen klasické letní, ale také příměstské tábory…

Miroslav Dužík: Uspořádání tábora

uspoř.táb132001-0r

Letní stanový tábor – výběr tábořiště – uspořádání tábora, propojení jednotlivých částí: ubytování – příprava a konzumace stravy, zpracování dřeva, základní provozní objekty, doplňkové stavby a …

Ivana Špiříková, Jan Kačer: Příměstský tábor
132030-0r
Autoři vám přiblíží, co se skrývá pod pojmem „příměstský tábor“, čím se liší od klasického letního tábora a jaké jsou jeho výhody a strasti. Dozvíte se, co musíte udělat pro přípravu, typy příměstských …

Vzory táborové dokumentace 

132025-0r

Určeno pro provozovatele a hlavní vedoucí dětských táborů. Obsahuje upozornění na zákony vztahující se na dětskou rekreaci, s upozorněním na důležité body vybraných zákonů, vzory řádu tábora, řádu služeb a režimu dne, schvalovacího listu, dohody o výkonu funkce, o provedení práce, o pracovní činnosti, pracovní smlouvy, osnovu školení pracovníků a vedoucích tábora, dohody o hmotné zodpovědnosti, o užívání soukromého motorového vozidla, protokol o hospodářském výsledku tábora, závazné přihlášky, listu účastníka, dopisu HES, žádosti o uvolnění pracovníka, o příspěvek na dítě…

Mgr. Michal Filouš: PROVOZOVATEL TÁBORA z pohledu práva

132020-0r

Publikace je určena všem, kteří se podílejí na přípravě a pořádání dětských táborů -provozovatelům, hlavním vedoucím , lektorům přednášejícím pro vedoucí a provozovatele DT. Pohled právníka, který přináší příklady z praxe na dětských táborech (sám pracoval jako vedoucí na DT) u nás i v zahraničí, odvolání na …

Celotáborové hry 

132010-0r

Etapové hry jsou nejvíce využívány na letních táborech, lze je však využívat i na zimních a jarních táborech, stejně tak jako na školách v přírodě. Hlavním cílem etapových her je atraktivní, hravou a zábavnou formou využít bohaté fantazie dětí k získávání a ověřování jejich schopností, dovedností a vědomostí…
První etapové hry byly vydány naším nakladatelstvím v roce 1993. Dnes je jich vydáno přes 160. Tyto hry byly vytvořeny nikoliv profesionálními autory, ale nadšenci pro práci s dětmi, kteří ji po odehrání se svým kolektivem ji dokázali zpracovat tak, aby ji mohli použít další. Vytvořili jsme z nich ediční řadu – POKLADNICI ETAPOVÝCH HER…

                        
Táborová kuchařka I.     Táborová kuchařka II.

132009-0r                  132008-0r

Návrh jídelníčku na 21 dní. Recepty jídel pro stálé, stanové a putovní tábory. Všechny recepty doplněny …  Určeno kuchařům a hospodářům na dětských táborech, vedoucím oddílů a družin dětských sdružení.

Také mnoho dalších publikací máte možnost prohlédnout si v ICM České Budějovice, Husova 45, každý všední den…

132011-0r 132012-0r 132013-0r 132014-0r 132015-0r 132016-0r

 132023-0r 132022-0r 132006-0r 132031-0r 

141005-0r 141004-0r 141003-0r 141002-0r 141001-0r

1.1.2014 – Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Od nového roku nabyla účinnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. Na odkazu níže naleznete okomentovaný soubor s vyznačenými změnami oproti minulému znění.

1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet-1

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (novela 274/2003 Sb.). Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (PDF, 145 kB), http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

Vyhláška č. 106/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 1.1.2014 novelizace 422/2013 Sb1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet-1

Vyhláška č. 137/2004 Sb.,

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných.

Zde přikládáme souhrn nejzásadnějších změn:

 • Proběhly změny rozsahu školení pro zdravotníky zotavovacích akcí, kde došlo k změnám v hodinové dotaci v jednotlivých částech školení, např. se již dle vyhlášky nebude vyučovat záchrana tonoucího, větší důraz je naopak kladen na teoretickou a praktickou část výuky první pomoci.
 • Vyhláška upravuje „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“. Vzor naleznete přímo v komentovaném znění vyhlášky, nebo je k dispozici na adrese:

posudek-o-zdravotni-zpusobilosti

 • Upravil se rovněž minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě, kde došlo k vypuštění:
  • tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
  • tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
  • živočišné uhlí
  • nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
  • kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
  • mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)
  • dezinfekční prostředek na okolí rány
  • lopatky lékařské dřevěné
  • dlahy pro fixaci, různé rozměry

Lékárnička však musí nově obsahovat:

 • přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)
 • přípravky k užití při průjmu
 • přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)
 • obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

Mnohde jde však o pouhou změnu názvů užívaných léků.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality