Projekt „Bezpečně na elektrokole a elektrokoloběžce“- přihlaš se!!

Projekt „Bezpečně na elektrokole a elektrokoloběžce“- přihlaš se!!

V poslední době razantně vzrůstá obliba používání elektrokol a elektrokoloběžek. Využití elektrokol se týká především starší generace, elektrokoloběžky jsou velmi populární hlavně u mladších ročníků. Negativní stránkou tohoto vývoje je statisticky narůstající počet úrazů uživatelů těchto zařízení. Uživatelé tyto dopravní prostředky ve vyšší rychlosti nezvládají a dochází k nehodám srážkou s jinými vozidly, cyklisty, chodci i pevnými překážkami. Tím narůstá i nebezpečí ohrožení nejen sebe, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Statistiky, které jsou k dispozici k nehodovosti, sice nerozdělují normální kola a elektrokola, ale kvalifikovaný odhad hovoří jasně – podíl elektrokol a elektrokoloběžek v cyklistice rychle narůstá.

Ústřední automotoklub ČR (dále ÚAMK ČR) ve spolupráci s Fondem zábrany škod realizuje v roce 2022 tento projekt, který má za cíl zlepšit znalosti uživatelů elektrokol a elektrokoloběžek v bezpečném používání těchto dopravních prostředků.

Splnění cílů projektu by mělo být dosaženo působením na uživatele prostřednictvím médií a organizováním zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy na elektrokolech a elektrokoloběžkách. K organizování kurzů využije ÚAMK ČR vlastních areálů v Pardubicích a Českých Budějovicích a odborně zdatných členů místních pobočných spolků. V roce 2022 bude realizováno po 10 kurzech v zařízeních v Pardubicích i Českých Budějovicích, celkem 20 kurzů, 10 pro uživatele elektrokoloběžek a 10 pro uživatele elektrokol.

Hlavní nebezpečí v problémech ovladatelnosti těchto kol spočívá i v tom, že starší generace si pořizuje elektrokola i v případech, kdy nemají nijak velké zkušenosti z jízdy na normálním kole a mají problémy s bezpečným ovládáním rychlejšího a těžšího elektrokola v silničním provozu i v terénu. Velmi nebezpečné je chování mladší generace na elektrokoloběžkách, kde zatím nejsou z hlediska legislativy ani jasně stanovená pravidla o způsobech jízdy (není jasně zakázaná jízda po chodníku, omezení rychlosti apod.) nebo používání ochranných prvků.

Hlavním záměrem projektu je osvěta a zdokonalovací kurzy bezpečné jízdy na elektrokolech a elektrokoloběžkách, které budou obsahovat jak teoretickou, tak i praktickou část výuky pro zájemce z řad veřejnosti. V rámci těchto kurzů se budou účastníci učit zvládat jízdu na těchto dopravních prostředcích, budou instruováni, jak se správně chovat v silničním provozu i v terénu. Výuka bude probíhat teoreticky v učebnách a prakticky na polygonech s využitím nakoupených elektrokol a elektrokoloběžek. Zájemci budou moci použít samozřejmě vlastní techniku. Zároveň proběhne informační kampaň prostřednictvím distribuce instruktážních videí, informačních letáků jak v elektronické, tak i v tiskové podobě, s využitím všech typů elektronických informačních kanálů organizátora (web, Facebook, letáky, plakáty) a přímého cíleného mailového oslovení, přičemž obsahem informačního letáku budou informace o správném používání těchto dopravních prostředků a informace o možnosti zúčastnit se bezplatných zdokonalovacích kurzů. Touto kampaní tak chceme přispět k bezpečnější a udržitelnější městské mobilitě.

Hlavním přínosem projektu by mělo být snížení počtu úrazů a snížení škod způsobených při používání elektrokol a elektrokoloběžek i zvýšení celkové úrovně bezpečnosti silničního provozu pro všechny účastníky.

https://uamk.cz/e-kurzy

Pokyny pro přihlášení do kurzu

Vážení zájemci, přihlášení do vybraného kurzu je velmi jednoduché:
odešlete na adresu: e-kurzy@uamk.cz, do mailu uveďte:
1) vaše celé jméno a telefon
2) určete vybraný termín kurzu a místo konání
3) absolvujete kurz na svém kole (koloběžce) nebo na zapůjčeném?
4) pokud přihlašujete dítě, kdo bude jeho doprovodem
Další pokyny:
Můžete přihlásit i dítě, ale pouze s doprovodem dospělé osoby. Účastníci kurzu si
přinesou vlastní ochranou přilbu! (je možné si přinést i další ochranné prvky – chrániče
kolen, rukavice apod.). Začátek kurzu od 9.00 hodin, předpokládaná doba trvání kurzu
kolem 4 hodin.
V případě další komunikace s vámi použijeme mailovou adresu, ze které se nahlašujete.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality