Sekty a extremismus

26. 2. 2018
Kamila Matějková

 

Sekty – organizace v regionu

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx

vysvětlení pojmu sekta

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

http://www.nicm.cz/extremisticka-hnuti-seznam-a-popis-extremistickych-hnuti-v-cr

seznam Extremistická hnutí

http://www.prevence-info.cz/sit-sluzeb/prehled/trch/negativni%20pusobeni%20sekt?page=20

síť organizací

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

 

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx   vymezení pojmu na portále PČR

ODKAZY NA WEB STRÁNKY ZABÝVAJÍCÍ SE TOUTO TEMATIKOU

Sekty

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0   SEKTY A JINÉ MANIPULATIVNÍ SKUPINY, portál Pedagogicko- psychologické poradny Plzeň

Extremismus

http://www.nicm.cz/extremisticka-hnuti-seznam-a-popis-extremistickych-hnuti-v-cr   seznam extremistických hnutí v ČR

http://www.bis.cz/zpravy-extremismus.html   zprávy BIS o vývoji extremismu u nás (čtvrtletně)

http://www.mvcr.cz/extremismus.aspx   portál MVČR

http://www.mvcr.cz/clanek/projevy-extremismu-na-internetu.aspx   postih projevů extremismu na internetu

DOKUMENTY

Metodicke_doporuceni – rizikove chovani   – rizikové chování ve školním prostředí – projevy extremismu – rámcový koncept

Náboženství_a_sekty_v_ČR   – přehled i méně známých sekt a náboženství s kterými se můžeme setkat na území ČR

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality