Sekty a extremismus

30. 9. 2016
Kamila Matějková

Definice pojmu – sekta –  „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“, a to nejspíše ze slovesa sequi — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa secare — „řezat, oddělovat“ je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i pejorativního významu, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického)… http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta

Definice pojmu – extremismus – je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí… http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus

Sekty – organizace v regionu

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx

vysvětlení pojmu sekta

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

http://www.nicm.cz/extremisticka-hnuti-seznam-a-popis-extremistickych-hnuti-v-cr

seznam Extremistická hnutí

http://www.prevence-info.cz/sit-sluzeb/prehled/trch/negativni%20pusobeni%20sekt?page=20

síť organizací

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta   pojem sekta

http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus   pojem extremismus

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx   vymezení pojmu na portále PČR

ODKAZY NA WEB STRÁNKY ZABÝVAJÍCÍ SE TOUTO TEMATIKOU

Sekty

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0   SEKTY A JINÉ MANIPULATIVNÍ SKUPINY, portál Pedagogicko- psychologické poradny Plzeň

Extremismus

http://www.nicm.cz/extremisticka-hnuti-seznam-a-popis-extremistickych-hnuti-v-cr   seznam extremistických hnutí v ČR

http://www.bis.cz/zpravy-extremismus.html   zprávy BIS o vývoji extremismu u nás (čtvrtletně)

http://www.mvcr.cz/extremismus.aspx   portál MVČR

http://www.mvcr.cz/clanek/projevy-extremismu-na-internetu.aspx   postih projevů extremismu na internetu

DOKUMENTY

Metodicke_doporuceni – rizikove chovani   – rizikové chování ve školním prostředí – projevy extremismu – rámcový koncept

Náboženství_a_sekty_v_ČR   – přehled i méně známých sekt a náboženství s kterými se můžeme setkat na území ČR

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality