„OMG!“

26. 8. 2019
Dušan Brodský

Všechny informace o projektu „Objev mediální gramotnost!“ a o mediální a digitální gramotnosti naleznete zde:

OMG – projekt „Objev mediální gramotnost!“

Už na podzim roku 2018 vydala Česká školní inspekce zprávu o nedostatečné vzdělanosti mládeže v oblasti mediální gramotnosti. Zprávu si můžete přečíst zde.

NICM pružně zareagovalo a nabídlo školám přednášku o bezpečnosti na internetu, sociálních sítích a skryté reklamě. Během podzimu a zimy 2018/2019 tak proškolilo stovky žáků základních škol v Praze! A nyní přinášíme tyto přednášky i k nám do Českých Budějovic a širokého okolí.

Zkratkou projektu se staly písmenka OMG, znamenající anglickou zkratku zvolání „Oh my God“ – „Ach můj Bože“. Je to výstižné hlavně proto, že znalosti mládeže o mediální gramotnosti jsou podprůměrné až nedostatečné.

Každá přednáška se zaměřuje na jiný problém, jsou lehce provázané a jejich cílem je zvýšit mediální gramotnost mládeže. Hravou formou informují o možných nástrahách “on-line života”, pomocí videí mládeži přiblížíme a objasníme dané téma.

A jaká témata Vám nabídneme?

  • Sociální sítě – co jsou sociální sítě a jaká jsou rizika spojená s jejich užíváním První část je věnována bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá data i sebe. Následuje část s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě algoritmů, co je sociální bublina. Vliv sociálních médií na psychiku a chování a informace o skryté reklamě, která nevědomě ovlivňuje všechny uživatele včetně followerů slavných osobností, jsou poslední částí přednášky.
  • Bezpečnost v on-line prostoru – jak se v online prostoru chovat bezpečně a na jaké pasti si dát pozor Přednáška je zaměřená na bezpečí a hrozby na internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet, zabezpečit email apod., aby všechna data byla v bezpečí. Část věnovaná chování při práci na internetu zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.), jak a kde hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu.
  • Skrytá reklama a manipulace – kdo a co na mě v on-line prostoru působí V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam) a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je poznat a také nové zbraně dezinformací – deep fake videa. Na tuto část navazují informace o kritickém myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformacemi na internetu vypořádat. Závěr je věnován celkové komunikaci na internetu, představí hate speech, argumentační fauly a také pojmy trollové a elfové.

„OMG“ – už jsme začali!!!!!!!!!!!!

Léto je především synonymem slunce, dovolených, moře, výletů a hlavně odpočinku. Ale my, letošní, neodpočíváme ! 🙂 Pracujeme na tom, abychom byli v novém školním roce, na již avízovaný projekt OMG – „Objev mediální gramotnost“, připraveni. A nejen, že se připravujeme, také již přednášíme.

A jak vypadají naše přednášky? Někdy i hodně vesele.

Letní přednášky OMG

Během léta se naše ICM zapojilo do projektu „Objev mediální gramotnost“, který pro síť informačních center připravilo NICM v Praze. Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, projekt reaguje na nedostatečnou vzdělanost české mládeže v oblasti mediální gramotnosti a má za cíl, zlepšení dané situace. Za tím účelem byly připraveny tématické přednášky, které mají za cíl seznámit se sociálními sítěmi, riziky s jejich užíváním. bezpečným chováním v on-line prostoru a s tím, kdo a co na nás v on-line prostoru působí.

Během letních prázdnin proběhla série přednášek, kterých se zúčastnilo okolo 300 dětí z pobytových a příměstských letních táborů.

Začíná nový školní rok

S novým školním rokem máme zase připraveny další přednášky určené pro základní školy a nižší ročníky středních škol. Nabídka přednášek zůstává stejná.

Kde hledat informace ? Seznam zajímavých titulů, které si určitě přečtěte.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality