Zažít a naučit se – Česko-německý jazykový kurz

16. 4. 2015
Dušan Brodský

Chcete poznat naše německé sousedy? Zajímáte se o Německo a německý jazyk? Chcete být připraveni na organizaci výměn mládeže ve vašem sdružení? Tak přijeďte na Karlštejn!

Kinder-und Jugendring Sachsen

Zažít a naučit se – Česko-německý jazykový kurz s jazykovou animací a pedagogikou zážitků bude i v roce 2015!
Cílem kurzu „Zažít a naučit se“ (15.–24. 8. 2014) je zprostředkování znalosti jazyka, kultury a atraktivních možností realizace česko-německých výměn mládeže.

Mladí lidé z Německa a z České republiky se budou v malých skupinkách společně s lektory učit popř. si vylepšovat cizí jazyk (přechod z jedné skupiny do druhé je možný díky flexibilní struktuře výuky). V rámci 40 výukových hodin se tak seznámíte se základy jazyka sousední země nebo si své znalosti rozšíříte. Důkladný úvod do jazykové animace vám umožní uplatnit tuto dovednost ve spolupráci s dětmi a mládeží. Vzdělávání orientované na společný zážitek českých a německých účastníků vám také zprostředkuje tipy a triky pro organizaci mezinárodních aktivních setkání mládeže, např. prostřednictvím kooperativních dobrodružných her, aktivit pedagogiky zážitků (kánoe, kolo nebo pěší turistika) a mnohého dalšího.

Kurzy povedou odborní lektoři, kteří mají zkušenosti s mezinárodní prací s mládeží a od kterých získáte mnoho praktických rad a dovedností. Samozřejmě poznáte také spoustu příjemných lidí a získáte kontakty pro budoucí výměny mládeže.

Kurz je pořádán Saským kruhem dětí a mládeže (Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.) ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Přihlášky musejí být podány do 1. května 2015. Počet účastníků je omezen, takže s přihláškou neváhejte! Pro studenty je připravena speciální cena!

Leták s přihláškou si můžete stáhnout zde.

Zdroj: www.adam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality