Zapojte se do Týdne vzdělávání dospělých 16.-22.10.2017

Zapojte se do Týdne vzdělávání dospělých 16.-22.10.2017
20. 6. 2017
Kamila Matějková

Týden vzdělávání dospělých 2017 Jihočeský kraj

Týden vzdělávání dospělých 2017 Jihočeský kraj

Zapojte se do Týdne vzdělávání dospělých 16. – 22. 10. 2017

Co je Týden vzdělávání dospělých (TVD)?

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. V rámci TVD se v desítkách měst ČR konají stovky akcí, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Co Vám účast v rámci Týdne vzdělávání dospělých přinese?

  • Jedinečnou možnost prezentovat Vaši firmu či instituci a nabídku Vašich služeb;
  • Možnost navázat nové obchodní a osobní kontakty;
  • Možnost bezplatně využít prostory Jihočeské univerzity pro organizaci akce a Jihočeské hospodářské komory;
  • Bezplatnou propagaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých.

Podmínky účasti pro organizátory akcí při Týdnu vzdělávání dospělých:

Zorganizovat vzdělávací akci, např. workshop, přednášku, seminář či den otevřených dveří, exkurzi. Tuto akci zorganizovat v termínu konání 16. – 22. 10. 2017. Po dohodě je možné zahrnout do programu i akce realizované v týdnu před a v týdnu po stanoveném termínu. Akce se musí uskutečnit na území Jihočeského kraje. Akce musí být otevřena pro veřejnost. Pro účastníky bude akce bezplatná, případně za symbolický poplatek. Po skončení akce organizátor zašle koordinátorovi stručný report o průběhu akce s fotodokumentací (2 až 3 kvalitní fotografie).

Co Vás bude zapojení do Týdne vzdělávání dospělých stát?

Zapojení do akce je bezplatné. Organizátor akce (workshopu, přednášky, semináře, atd.) nese náklady spojené s její organizací. Propagaci akce v rámci TVD hradí pořadatel – Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Jak se přihlásit?

V případě zájmu o aktivní zapojení vyplňte prosím DOTAZNÍK, a to do 15. 9. 2017.

Kam se obracet s dotazy?

Vaše dotazy směřujte na krajského koordinátora AIVD za Jihočeský kraj Mgr. et Mgr. Martinu Karáskovou, email: karaskova@jcu.cz, tel.: 389 032 066, mob.: 601 326 859.


Akce je realizována AIVD. Pořadatelem akce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů pod záštitou Jihočeského paktu zaměstnanosti.

JčPakt

Kontakty na organizátory akce:

Krajská koordinátorka AIVD za Jihočeský kraj

Mgr. et Mgr. Martina Karásková,
karaskova@jcu.cz | 601 326 859 | 389 032 066

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
Husova 9, 370 01 České Budějovice

Ing. Dana Feferlová – ředitelka
feferlova@jsrlz.cz | 608 572 263 | 387 699 321

Ing. Zuzana Pavlasová – projektová manažerka
pavlasova@jsrlz.cz | 608 572 268 | 387 699 314

Ing. Michaela Fouňová – projektová manažerka
founova@jsrlz.cz | 602 454 395 | 387 699 317

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality