Začala Tříkrálová sbírka 2022

Začala Tříkrálová sbírka 2022
3. 1. 2022
Tomáš Babický

Již potřiadvacáté se zapojí do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice desítky tisíc dobrovolníků a navážou na starodávný lidový obyčej. Koledníci dnes, stejně jako kdysi šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.

https://www.trikralovasbirka.cz/

Prvního ledna nového roku vyjdou mezi vás naši koledníčci, organizovaní do skupinek, které zpravidla představují tři koledníci v dětském věku v kostýmech tří králů a koordinátor – jejich zletilý doprovod. Koledníkům před začátkem jejich cesty udělí tradiční požehnání – tentokráte online cestou – otec Juan Provecho, kněz z farnosti svatého Tomáše v Praze. (Jeho požehnání naleznete též ve videu na webu sbírky.) Požehnání koledníkům můžete též sledovat v ČT 1. ledna 2022 od 18 hodin při Ekumenické novoroční slavnosti v kostele Krista Spasitele v Praze-Barrandově, a v TV Noe pak 3. ledna 2022 při přenosu polední mše z Ostravy.

„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné či ty, již se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v roce 2022 oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Tříkrálová sbírka je pro nás též svátkem solidarity. Napomáhá mezigeneračnímu pocitu soudržnosti, umožňuje všem zúčastněným zažít pocit radosti a vzájemnosti, milého setkávání s obyvateli měst a obcí – a právě to je jejím nejdůležitějším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje navíc unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem. Skupinky koledníků budou vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou kasičkou s jejím logem. Vykoledované peníze pak pomohou statisícům lidí v nouzi – nemocným, lidem s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám lidí, a to přímo v místech, kde sbírka probíhá. Koledníci pro ně získávají desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, v „covidovém“ roce 2021 pak 81,5 milionů, což považujeme za velký úspěch).

 „Děti sbírku berou za svou a velice se těší – zvláště po loňské pauze, kdy osobně koledovat nebylo možné. Každá skupinka koledníků ví, proč koleduje a na jakou konkrétní věc se v jejím regionu vybrané peníze použijí,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Tato motivace je pro malé tři krále dalším hnacím motorem ve snaze vykoledovat co nejvíce. Charita Česká republika v nich vychovává nejen nové dobrovolníky, ale rovněž takto získává budoucí kolegy. Děti se totiž díky sbírce dozvědí, že jsou mezi námi lidé, kteří si sami pomoci nemohou, a učí se tak pomáhat potřebným. Do sbírky se s nadšením zapojují skauti, školy, různá profesní sdružení, hasiči a mnoho dalších.

Loni jsme se navíc museli vypořádat s pandemií a s ní souvisejícími opatřeními. Naši dobrovolníci proto nemohli vyrazit koledovat do ulic, institucí či firem. Organizátoři a koordinátoři sbírky se ale s touto výzvou dokázali poprat. Operativně nahradili koledníky statickými kasičkami umístěnými například v obchodech, mobilními kasičkami nebo natočenou online koledou.

Za dodržení všech hygienických opatření začínáme koledovat první den nového roku 2022. Půjde o převážně venkovní sbírku – naši tři králové tedy se svou koledou nebudou vstupovat do vašich domovů a zazpívají vám před vašimi dveřmi, na ulicích, náměstích či návsích. Pokud budou koledovat v institucích, domluví koordinátoři vše podle platných protipandemických opatření tak, aby se minimalizovala možnost přenosu viru.

Pro ty, kteří budou chtít přispět, jsme též ponechali všechny osvědčené „covidové nástroje“ z loňské sbírky: zůstává možnost přispět do statických kasiček, které jednotlivé Charity rozmístí po úřadech, kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. Seznamy s jejich konkrétním umístěním budou dostupné na webových stránkách jednotlivých Charit. Adresář všech charit naleznete ZDE.

Lidé mohou nadále darovat rovněž online. Pokud chcete podpořit konkrétní Charitu, máte možnost vybrat z uvedených variabilních symbolů ke sbírkovému účtu ten její. Dále bude možnost přispět prostřednictvím QR kódů a podobně. Zkoušíme také další novinky, letos budeme v brněnské diecézi testovat platební terminály v mobilních telefonech.

Celou řadu praktických informací o Tříkrálové sbírce najdete na jejích webových stránkách  www.trikralovasbirka.cz, které například loni zaznamenaly během ledna 150 tisíc návštěvníků. Zde se též z příběhů potřebných dozvíte, jak jim vykoledované peníze z minulých ročníků pomohly, zjistíte i konkrétní plány na využití výtěžku sbírky v jednotlivých Charitách pro rok 2022.

Tříkrálovou sbírku, která potrvá od 1. do 16. ledna 2022, doprovodí zajímavé akce. Za všechny jmenujme oblíbený Tříkrálový koncert v neděli 9. ledna 2022 od 18 hodin, který bude živě vysílat ČT 1. Tento koncert je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncertem budou diváky i posluchače provázet Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert přináší zábavu, živé hudební výstupy a také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají.

Novinkou ročníku 2022 budou moderátoři v zákulisí: o zábavu se postarají Michal Isteník a Jakub Uličník, herci z Městského divadla Brno. A účinkující? Potěší vás Tata Bojs, Petr Bende, Lenka Nová s Petrem Maláskem a Josefem Štěpánkem i dětští tanečníci ze souboru Ondrášek. Během koncertu můžete podpořit Tříkrálovou sbírku zasláním dárcovské DMS.

S ohledem na pandemickou situaci se bohužel musíme vyhnout těm akcím, na kterých se v letech, kdy jsme ještě covid neznali, shromažďovalo velké množství lidí – ať již protagonistů, nebo diváků. Proto se například v Praze neuskuteční oblíbený Tříkrálový průvod. Pro naše koledníky jsme připravili seznam doporučení, jak postupovat při koledování, tak aby byla zachována všechna protipandemická opatření. Na jejich dodržování dohlédne vedoucí skupinky, který bude mít koledníky na starosti. Některé Charity umožní i preventivní testování koledníků. Snažíme se tak dělat vše pro to, aby zůstala tradice koledování zachována.

 Jak do sbírky přispět?

Na Tříkrálovou sbírku lze přispět následujícími způsoby:

  • navštíví vás nebo potkáte naše malé tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká republika,
  • přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech,
  • darovat lze prostřednictvím online koledy (do online kasičky můžete po skončení koledování přispívat po celý rok),
  • můžete též poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet (číslo účtu 66008822/0800, VS 777),
  • můžete zaslat dárcovskou SMS:

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také darem do statické kasičky. Zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika naleznete v obchodech, na úřadech, v kostelech a dalších veřejných místech po celé republice. Pokud hledáte konkrétní město/obec a umístění statických kasiček, pak navštivte webové stránky nejbližší charity, která je ve vašem okolí. Adresář všech charit naleznete ZDE.

https://www.trikralovasbirka.cz/

ZDROJ:

https://www.adam.cz/zacala-trikralova-sbirka-2022/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality