Volby? Foukni to tam…

18. 9. 2018
Kamila Matějková

Mladí mají možnost ovlivnit nadcházející komunální volby. Pochopitelně, když k nim půjdou…

Foukni to tam (video ke komunálním volbám 2018, ČRDM)

Jak?
Svěží vítr do plachet lodičky plující komunálními vodami může zafoukat právě od těch nejmladších voličů. A přiblížit způsob volby hlavně mladým voličům je cílem krátkého videa, které jej hravou formou vysvětluje.
Mladí lidé se moc často v politice neangažují. Čím to je? Znechucením? Nebo apatií? Jen málokterý mladý člověk se jde brát za ostatní, zapojí se aktivně do zastupitelstva, a možná ani nepůjde k volbám. A to by byla škoda. „Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 40–60 %, v závislosti na typu voleb.
V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost,“ tvrdí společnost Člověk v tísni, která organizuje již několikátým rokem Studentské volby nanečisto.

Především na prvovoliče cílí video s názvem „Foukni to tam“, které na svých webech propaguje Česká rada dětí a mládeže. Video má jasnou jednoduchou grafiku a vysvětluje, jaké počty zastupitelů ve volbách zakřížkovat, a jak to udělat, aby volič vybral ty své správné kandidáty ve správném počtu.


Foukni to tam (video ke komunálním volbám 2018, ČRDM)V nadcházejících komunálních volbách 2018 by někteří voliči mohli být zmateni volebním systémem. Například oproti nedávno proběhlým volbám se nekroužkuje ani neškrtá, ani se nevybírá určitý hlasovací lístek.
A co tedy? Křížkuje se! Jak?
Není to tak složité, v podstatě jsou tři základní možnosti:Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci nebo volebním obvodu volí zastupitelů. Na hlasovacích lístcích jsou vypsané tři možnosti volby:
• Možnost zaškrtnout jednu stranu je nejjednodušší. Pokud volič zaškrtne pouze jednu stranu v záhlaví hlasovacího lístku, dává všechny své hlasy této straně a jejím kandidátům. V případě, že zvolená strana nemá plný počet kandidátů, kolik je členů v budoucím zastupitelstvu, volič by vlastně nevyužil všechny své hlasy.
• Hlasování napříč mezi stranami je další možností. Lze zaškrtnout tolik jednotlivých kandidátů, kolik se v určité obci/obvodě volí zastupitelů. Pozor ale – pokud by se však volič přepočítal a zakřížkoval by více kandidátů, bylo by celé jeho hlasování neplatné.
• Kombinace obou uvedených způsobů volby je třetí možností. Volič může zakřížkovat stranu a zároveň křížkem označit několik kandidátů z ostatních stran. Celkový součet nesmí překročit počet možných zastupitelů. Volič při tomto způsobu musí počítat s tím, že takto vypadnou v kandidátce zakřížkované strany nejníže (tedy na posledních místech) umístění kandidáti příslušné strany, neboť budou nahrazeni kandidáty zakřížkovanými napříč stranami.

#fouknitotam #komunalnivolby2018

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2018090049-volby-foukni-to-tam.html

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality