Voda nás spojuje – seminář 13.10.2017

Voda nás spojuje - seminář 13.10.2017
14. 9. 2017
Kamila Matějková

Srdečně vás zveme k účasti na semináři Voda nás spojuje, který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou.

KRAJINA – VODA – VZDUCH – PŮDA – ROSTLINY – POČASÍ – LIDÉ – V SOUVISLOSTECH

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech a vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody.

Seminář není akreditovaný MŠMT, ale účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán v hotovosti na místě (bude využit pro zajištění občerstvení).

Koná se v pátek 13. října 2017 od 9.00 do 16.00 hodin
v MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad Vltavou, praktická část v Přírodovědném muzeu Semenec, Týn n. Vlt. (www.muzeumsemenec.cz) a na Vodním biotopu Hlinky, Týn n. Vlt.

Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.

Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 6. října 2017.

Přihlásit se můžete odesláním přiložené návratky na e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz

Přihláška se stává závaznou po potvrzení Ing. L. Jozkovou (tel. 386 720 803).

 

Program semináře:

8:30 – 9:00         Prezence, káva

9:00 – 9:30         Zahájení, úvodní prezentace (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)

9:30 – 10:15       Půda základ života (Prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., Doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity)

10:20 – 11:00     Klimatické zařízení v krajině (Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. Třeboň)

11:00 – 11:30     Přestávka

11:30 – 12:15     Fotosyntéza a její souvislosti (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)

12:20 – 12:50     Zemědělská praxe (Štěpán Netík, soukromý zemědělec)

12:50 – 13:15     Diskuze

13:15 – 13:45     Přestávka s přesunem do Přírodovědného muzea Semenec

14:00 – 15:00     Praktická část s pokusy

15:00 – 16:00     Exkurze Vodní biotop Hlinky, Týn nad Vltavou

pozvánka_Voda_nás_spojuje_def

program_Voda_nás_spojuje_def

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality