Vláda schválila tři klíčové materiály z díly MŠMT

Vláda schválila tři klíčové materiály z díly MŠMT
11. 7. 2014
admin
Vláda na jednání 9. července 2014 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a rovněž záchranný plán na čerpání prostředků z evropských fondů v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pro ministerstvo školství se jedná o tři zásadní dokumenty.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje základní rámec pro další rozvoj školství. Jejím obsahem jsou tři základní priority – snižování nerovnosti ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky učitele a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Dokument bude sloužit jako východisko všem tvůrcům vzdělávací politiky, zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ale stejně tak dalším ústředním orgánům státní správy a územně samosprávným celkům s odpovědností za oblast vzdělávání. Schválení dokumentu je navíc podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie.

Vláda rovněž schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro období 2014–2020. Ten navazuje na aktuálně realizované operační programy v období 2007–2013 (OP VaVpI a OP VK). Operační program byl připravován na základě principu partnerství a je navržen jako multifondový – zahrnuje intervence z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. OP VVV musí ještě schválit Evropská komise.

Ministři na vládě schválili také ministerstvem školství připravený záchranný plán na čerpání prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který se dostal do problémů kvůli zanedbání ze strany bývalého vedení resortu. Záchranný plán obsahuje řadu opatření s cílem zabránit hrozící ztrátě až 10 miliard korun. Jedná se například o individuální sledování velkých projektů s cílem urychlit čerpání prostředků, příprava nastavení pravidel pro možnost využití úspor ze stavebních zakázek anebo úprava povinností pro příjemce s cílem snížit administrativní zátěž. Ministerstvo bude při řešení problémů OP VaVpI v intenzivním kontaktu jak s Evropskou komisí, tak s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem financí.

 

Zdroj: www.msmt.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality