TISKOVÁ INFORMACE

21. 7. 2015
Katka Babická

Stipendia poskytovaná v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.   

21. července 2015

výbor AICM ČR

Vláda České republiky v souladu se Strategii poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových

zemí na období 2013 – 2018 v těchto dnech schválila program poskytování státních stipendií pro studenty

z rozvojových zemí s účinností od 1. září 2015.

Poskytování stipendií ke studiu na českých veřejných vysokých školách občanům z rozvojových zemí je významnou součástí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále ČR) a má dlouhodobou tradici. Od konce 50. let minulého století do současnosti absolvovalo studium na českých veřejných vysokých školách se stipendiem vlády ČR více než 21.500 cizinců.

Vládní stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou zřizována na základě usnesení vlády ČR ve společném projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) (www.msmt.cz) a Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV) (www.mzv.cz).

Plnění konkrétních úkolů při zajištění studia stipendistů na veřejných vysokých školách v souladu s Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky a příslušným stipendijním programem MŠMT v praxi zajišťuje Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce Česká republika poskytuje stipendia ke studiu

v českém jazyce:

  • bakalářské studijní programy (tří až čtyřleté)

  • dlouhé magisterské studijní programy (ucelené čtyř až šestileté)

v anglickém jazyce:

  • vybrané navazující magisterské studijní programy (jedno až tříleté),

  • vybrané doktorské studijní programy (tří až čtyřleté).

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a dlouhém magisterském studijním programu v ČR je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání odpovídající střednímu vzdělání s maturitní zkouškou v ČR.

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Podmínkou přiznání stipendia vlády ČR ke studiu v anglickém jazyce je dobrá znalost angličtiny. Uchazeč o stipendium vlády ČR ke studiu v anglickém jazyce je povinen složit v průběhu podávání přihlášky on-line vstupní test anglického jazyka.

Při přiznávání stipendií ke studiu v českém jazyce je zohledňován výčet doporučených oborů studia, aktualizovaný podle potřeb konkrétní země a s ohledem na probíhající projekty rozvojové spolupráce, který je součástí každoroční nabídky stipendijních míst vlády ČR jednotlivým zemím

Stipendia ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských a doktorských studijních programech jsou přiznávána pouze ke studiu vybraných studijních programů. Ke studiu jiných oborů v anglickém jazyce není stipendium vlády ČR přiznáváno.

Více informací – www.mzv.cz, www.msmt.cz, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

přílohy:

Dispozice k přiznání stipendií vlády České republiky.

Guidelines for Granting Scholarships of the Government of the Czech Republic.

zdroj: www.icmcr.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality