Tiché nebezpečí – koloběžky v ulicích. Platí pro ně pravidla silnějších a rychlejších, nebo silničního provozu?

Tiché nebezpečí – koloběžky v ulicích. Platí pro ně pravidla silnějších a rychlejších, nebo silničního provozu?
14. 9. 2021
Tomáš Babický

Koloběžky, ať už ty klasické na pohon našich svalů, nebo ty elektrické, které naopak naše svaly i tuky šetří a chrání, se v poslední době těší stále větší oblibě. Není divu. Hlavně ve městech jsou rychlým dopravním prostředkem s minimálními nároky na parkování, podobně jako kolo. Avšak na rozdíl od něj jsou skladnější. Zároveň jsou přátelské k životnímu prostředí, takže máme samá pozitiva. Až na jednu maličkost. Mnoho jejich uživatelů se řídí pravidlem „sky is the limit“, tedy má jízda nezná hranic, mou kolobku nezastaví pranic. O tom, že existují také pravidla silničního provozu, která by bylo záhodno respektovat, nemají často ani tušení. Co tedy pro koloběžky platí? A je rozdíl, jestli jedete na koloběžce klasické, nebo elektrické?

Koloběžkář – chodec i cyklista

Základním faktem je, že z hlediska zákona (§ 57 odst. 2 tzv. silniční zákon) je koloběžka postavena na úroveň jízdního kola. To znamená, že koloběžkář je stejně jako cyklista účastníkem silničního provozu a musí respektovat všechna pravidla cyklisty (podrobně § 57 až 58).

Pokud na koloběžce nejedete, ale vedete ji, pak jste chodec (§ 2 písm. j). Málo se však ví, že pokud vedete koloběžku po silnici, máte ji vést po pravé straně. Mezi projíždějícími auty a vámi musí tedy být koloběžka (to stejné platí i pro kolo). Případnému střetu s vozidlem tak bude první vystavena koloběžka, teprve potom vy.

Kde koloběžka (ne)může

Můžete na ní jet pouze po silnici, dále ve vyhrazených cyklopruzích nebo cyklostezkách. Na chodníku se s ní mohou pohybovat pouze děti do 10 let. Takže ten, kdo je starší 10 let, po chodníku na koloběžce rozhodně jezdit nemůže.

Základní pravidla jízdy na koloběžce

 • Jedete po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem od krajnice.
 • Pokud zde existuje jízdní pruh pro cyklisty, jste povinni ho použít! To je velmi častá chyba i samotných cyklistů. Místo toho, aby vjeli do cyklopruhu, jedou po silnici a auta je musejí vesele objíždět.
 • Na koloběžkách musíte jet za sebou, nikoli vedle sebe.
 • Před jízdou i během ní je zakázáno požívat alkohol.
 • Svým počínáním samozřejmě nesmíte ohrozit a zpravidla ani omezit ostatní účastníky silničního provozu.
 • Za snížené viditelnosti je vyžadováno předepsané osvětlení i odrazky, viz § 58 odst. 5.
 • Jízda v pěší zóně je vám povolena jen, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
 • V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.
 • Povinnost mít přilbu platí do 18 let věku.
 • Pokud se dítě do 10 let věku pohybuje na koloběžce po silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let. Samo může jet po silnici až po dosažení 10 let. Bez uvedeného doprovodu se může pohybovat pouze po cyklostezce, stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.
 • Koloběžka musí mít (stejně jako kolo) povinnou výbavu, viz vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel.

Elektokoloběžky a řidičák

Na elektrokoloběžku řidičské oprávnění nepotřebujete a rovněž není nutná registrace za těchto podmínek:

 • její maximální rychlost je do 25 km/hod;
 • výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo  maximálně 1000 W, u dodatečně namontovaného motoru.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, koloběžky již podléhají registraci a jsou považovány za motocykl. V tom případě je potřeba mít platné STK koloběžky, registrační značku, povinné ručení a jakožto řidič vozidla i řidičský průkaz.

Zdroj: PČR, Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

https://www.novinykraje.cz/vysocina/2021/09/14/tiche-nebezpeci-kolobezky-v-ulicich-plati-pro-ne-pravidla-silnejsich-a-rychlejsich-nebo-silnicniho-provozu/?fbclid=IwAR1CS0qwTabP3nEF6k0NTso39QzG1wK3bshfp7ooWloTKjrIWfc-2hct9Y0

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality