Tandem info – Říjen

Tandem info - Říjen
15. 10. 2015
Dušan Brodský

Výroční zpráva Tandemu za rok 2014

Zpráva za rok 2014 je připravena. Pokud máte zájem zjistit, co se Tandemu v loňském roce podařilo nebo si chcete přečíst hodnocení akce, na které jste byli přítomni, stáhněte si naši výroční zprávu 2014

Nové duo praktikantek se představuje

Od října 2015 do ledna příštího roku nám jsou pravou rukou v Tandemu dvě praktikantky z Německa, které zároveň studují na Západočeské univerzitě. Sarah a Verena se Vám krátce představují a pravděpodobně se s nimi osobně setkáte na některém z našich seminářů či jiných akcích.

Film o Programu podpory odborných praxí

Vznikl nový film o Programu podpory odborných praxí, který shrnuje patnáctiletou existenci programu. Jaký dopad má na žáky zahraniční odborná praxe? Kolik finančních prostředků bylo v rámci programu přerozděleno? Co vše nabízí Tandem školám v rámci programu? Podívejte se na nový krátký film.

Akce Tandemu

Informační setkání programu Rozjeď to s Tandemem!

Tandem připravuje setkání pro projektové žadatele česko-německých setkání mládeže čerpající podporu z programu Rozjeď to s Tandemem! Vítáni jsou i ostatní. Setkání proběhne 11. ledna 2016 v Plzni. Zapište si termín do svých diářů již teď.

Seminář k tématu práce na památných místech pro školskou i mimoškolní oblast

Zájemci z řad učitelů a pracovníků s mládeží se mohou hlásit na seminář, jehož součástí bude i představení nové publikace pro setkání česko-německých skupin mladých lidí a žáků na památných místech. Seminář proběhne v termínu 13.–15. listopadu 2015 ve Flossenbürgu. Uzávěrka přihlášek je 29. října.

Soutěž žáků: Společně v Evropě Bádensko-Württembersko a Česko

MŠMT a Tandem vyhlašují soutěž žáků základních a středních škol. Soutěž probíhá do 31. ledna 2016. Soutěží se ve třech kategoriích: Hledat a najít, Psát a tvořit a Umělecká tvorba. Zúčastnit se mohou žáci a žákyně 6.–9. tříd základních škol a žáci a žákyně středních škol a gymnázií. Těšíme se na vaše odpovědi a tvorbu.

Finance a termíny

Předběžné přihlášky do Programu podpory odborných praxí

Školy, které mají zájem vyslat své žáky na odbornou praxi do Německa za finanční podpory programu EU Erasmus+ ve školním roce 2016/2017, mohou podávat předběžné přihlášky do pátku 27. listopadu 2015.

Podpora školních výměn se spolkovou zemí Porýní-Falc

Do 15. října 2015 lze žádat o finanční podporu školních výměn ve spolkové zemi Porýní-Falc pro následující kalendářní rok.

Aktualizovaný seznam hospitačních zařízení v Německu

Seznam možných hospitačních zařízení z oblasti práce s mládeží v Německu, která jsou připravena přijmout českého hospitujícího dle podmínek programu Učit se navzájem. Hospitující má během pobytu nárok na částku 35 eur za kalendářní den.

Hospitace k protidrogové prevenci za podpory Tandemu

Vyberte si z mnoha hospitačních nabídek v kontaktní burze a vyjeďte na několikadenní hospitaci do sousední země. Tandem převezme náklady na ubytování, stravování a tlumočení. Není o čem přemýšlet, jen vyjet! Více informací k projektu primární protidrogové prevence naleznete zde.

Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD

Do konce roku 2015 je možné absolvovat oboustranné výměny pro pedagogy z Česka a Bavorska. Do zařízení na druhé straně hranice se můžete podívat na 5 až 60 dní.

Různé Tandem

Jubilejní oslava 15 let Programu podpory odborných praxí

Již 15 let Tandem podporuje zahraniční praxe českých a německých učňů a žáků odborných škol. A výsledek rozhodně stojí ta to: celkem 4 540 praktikantů a praktikantek z Česka a Německa absolvovalo několikatýdenní praxi v sousední zemi. Pokud bychom sečetli všechny zahraniční praxe dohromady, získali bychom celých 271 let!

 

Pojeďte na praxi i Vy!

Co obnáší přípravné dny, které stráví praktikanti před samotnou praxí? Jak probíhá praxe kuchařů z Německa v hostitelské české škole? Podívejte se na další z řady spotů, které byly s praktikanty natočeny.

Hledáme zájemce o roční dobrovolnické pobyty v Německu

Hledáme sedm zájemců o roční dobrovolnické pobyty v Německu v rámci Federální dobrovolné služby.

Různé

Stipendia Goethe-Institutu pro učitele němčiny

Goethe-Institut v Praze nabízí v roce 2016 stipendia na celou řadu seminářů a kurzů. Přihlášky lze zasílat do 15. října 2015.

Bavorská stipendia pro absolventy vysokých škol

Svobodný stát Bavorsko vypisuje roční stipendia pro studium doktorského, nástavbového nebo postgraduálního studia na bavorských univerzitách v akademickém roce 2016/17. Termín přihlašování je 1. prosince 2015.

Pozvánka na workshop čojč metodiky pro pedagogy

V rámci Čojčlandské konferenz se 30. října 2015 v Aši koná bezplatný workshop pro pedagogy a pracovníky s mládeží. Jeho cílem je seznámit účastníky s metodikou čojč, určenou pro vedení jazykově smíšených česko-německých skupin mládeže a mladých dospělých.

Česko-německý literární festival a připomínka 125. výročí narození Karla Čapka

Za literaturou s originálním provedením a řadou vynikajících českých i německých autorů se můžete vydat na konci října do Regensburgu. Festival se koná ve dnech 23.‒25. října a kromě čtení na netradičních místech čeká návštěvníky bohatý doprovodný program.

Volná stipendijní studijní místa: česko-německé Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky/žákyně ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky ke studiu prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 30. října 2015.

Binacionální česko-německý projekt na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je binacionální projekt České republiky a Svobodného státu Sasko, který nabízí možnost šestiletého studia pro žáky 7. až 12. ročníku.

Program podpory EUROPEANS FOR PEACE

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) vypisuje program podpory na téma: Diskriminace: Otevřete oči!  Projekty mohou byt realizovány v období 1. července 2016 až 31. července 2017. Cílovou skupinou jsou školy, organizace v mimoškolní oblasti a jednotlivci ve věku 12 až 21 let se svým vedoucím. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2015.

Z kontaktní burzy

Poptávka po projektových partnerech, skupinách mládeže, školních kolektivech

Plánujete mezinárodní setkání mládeže a hledáte podobně naladěnou skupinu žáků, studentů nebo mladých lidí z německé školy či organizace, popř. hledáte projektového partnera z mimoškolní nebo školské oblasti a nebo se jen chcete podívat, co kdo chystá? Pak projďete naši pravidelně aktualizovanou databázi.

Hledá se český mládežnický pěvecký sbor pro hudební soubor z Lipska

Spolek Jugendmusiziergruppe Michael Praetorius z Lipska by rád navázal spolupráci s mládežnickým pěveckým sborem z ČR (např. školním), který by měl chuť připravit česko-německý hudební projekt v říjnu 2016 a rozvinout dlouhodobější spolupráci. Možná podpora v rámci programu Rozjeď to s Tandemem!

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality