Výstava Jihočeského muzea

Výstava Jihočeského muzea
15. 10. 2019
Kamila Matějková

Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách

25. 10. 2019 – 18. 10. 2020vernisáž výstavy se koná 24. 10. 2019 od 16:00 hodin.

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51

Výstava uspořádaná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České představí významnou postavu českých dějin a oblíbenou národní světici nejen pohledem tradičního dějepisectví, ale snaží se též vykreslit obraz její úcty v regionu jižních Čech,“ říká náměstkyně ředitele Jihočeského muzea, vedoucí muzejní knihovny, předsedkyně Historického klubu při JčM a garantka výstavy Mgr. Helena Stejskalová.

Návštěvníkům přiblíží období 13. století a životní peripetie nejmladší dcery českého krále Přemysla Otakara I. Seznámíme se s duchovní filosofií svatého Františka a svaté Kláry a spolu s Anežkou prožijeme její hluboký, niterný vztah k Bohu, který vedl kroky přemyslovské princezny až za zdi kláštera. Místo světského bohatství dala přednost životu v chudobě, přijala řeholi sv. Františka, založila v Praze klášter klarisek a k němu přiléhající špitál. Později iniciovala i zrod jediného českého rytířského církevního řádu Křížovníků s červenou hvězdou, o nichž se také na výstavě návštěvník dozví řadu zajímavostí. Již za svého života byla vzorem křesťanské víry a lásky, dlouhá staletí po své smrti byla uctívána jako svatá. Kanonizace se však dočkala až v listopadu 1989 a zůstane tak navždy spjatá se sametovou revolucí a symbolem vytoužené svobody.

Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“ (slova Václava Havla napsaná na kus papíru v listopadu 2011).

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality