Strukturovaný dialog „Tvůj hlas může rozhodnout“

9. 5. 2017
Dušan Brodský

Informační centrum v Českých Budějovicích přivítalo ve středu 3. 5. 2017 kolegyně z Jindřichova Hradce, které přijely s druhým regionálním seminářem projektu „Tvůj hlas může rozhodnout“. Po krátkém představení se účastníci zapojili do programu. Pro studenty 3. ročníku, kteří se mají stát budoucími žurnalisty, byl připraven workshop věnující se práci s informacemi. Studenti dostali prostor vést dialog na globálně diskutovaná témata, zkusili si také natočit krátký televizní spot. Po vydařeném workshopu následovala část věnující se orientaci ve volebních programech. Studenti si vybrali volební programy, o kterých se dozvěděli řadu zajímavých informací. Celý program vedl k zamyšlení se nad manipulací veřejnosti a posílení kompetencí mladých lidí rozlišovat informace a vyjadřovat své názory. Seminář svým slovem zakončila politička Ing. Radka Maxová, která studenty zavedla do dění na různých úrovních politiky. Přiblížila jim fungování Poslanecké sněmovny a zhodnotila současný stav politiky. Studenty motivovala k aktivnímu přístupu k politice.

Děkujeme pracovnicím ICM Jindřichův Hradec za kvalitní přípravu programu, který zúčastněné vedl k zamýšlení se nad politikou a potřebou hlasu každého z nás, protože i „Tvůj hlas může rozhodnout“.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality