Status studenta v roce 2017

Status studenta v roce 2017

Blíží se závěr tvého studia a ty se bojíš, že za sebe budeš muset každý měsíc platit zdravotní a sociální pojištění? V našem článku se dozvíš, jaké jsou tvé povinnosti a také, jak dlouho a za jakých podmínek ti zůstane status studenta.

Sociální pojištění

Jako student nejsi účastný na nemocenském ani důchodovém pojištění. Proto se v tomto ohledu, ve chvíli, kdy ztratíš status studenta, pro tebe moc nemění. Sociální pojištění platíš povinně pouze jako zaměstnanec (kdy jej za tebe automaticky odvádí zaměstnavatel) nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Můžeš si jej ale platit dobrovolně, jestli chceš.

Zdravotní pojištění

Oproti tomu zdravotní pojištění za sebe musí platit každý člověk. Dokud máš status studenta, hradí jej za tebe stát. Pokud však status studenta nemáš, nejsi ani zaměstnanec (za kterého zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel) a ani uchazeč evidovaný na úřadu práce, pak jako osoba bez zdanitelných příjmů za sebe každý měsíc musíš zaplatit zdravotní pojištění ve výši 1 485 korun měsíčně.

Další výhody studenta

Pro tvé rodiče tvůj status studenta znamená, že mohou za určitých podmínek uplatnit slevu na dítě, přídavky na dítě a podobně. Ty můžeš, pokud jsi při studiu výdělečně činný, uplatnit kromě měsíční slevy na poplatníka i roční slevu na studenta ve výši až 4 020 korun (335 korun měsíčně). Další velkou výhodou, kterou ti status studenta přináší, jsou různé studentské slevy na dopravu, cestování, kulturu a další.

Za jakých podmínek máš status studenta

Status studenta máš, když se soustavně připravuješ na budoucí povolání a ještě jsi nedovršil 26 let. Soustavnou přípravou se myslí denní studium na střední a vyšší odborné škole či jakékoliv studium na vysoké škole (i dálkové). Počítá se také roční pomaturitní studium na jazykové škole, pokud jsi na ní začal studovat ihned po střední škole a tvoje jazyková škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud si při studiu přivyděláváš, nemá to na tvůj status studenta vliv – zdravotní pojištění za tebe nadále odvádí stát. Pokud prezenčně studuješ doktorské studium, zůstane ti status studenta dokonce až do tvých 28 let.

A co prázdniny?

Status studenta ti náleží až do oficiálního konce školního roku, do kterého spadají i letní prázdniny, takže až do 31. srpna. Pokud se ti nezdařila závěrečná zkouška na střední škole a musíš jít v září na opravný termín, nezapomeň, že zůstaneš studentem jen do konce srpna. Hned na začátku září se proto běž přihlásit na zdravotní pojišťovnu, nebo ještě lépe na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. S potvrzením od úřadu práce pak musíš jít na pojišťovnu a doložit, že jsi v evidenci úřadu práce, a že za tebe zdravotní pojištění bude hradit stát.

Pokud tě čeká náhradní termín zkoušky ze zdravotních důvodů, máš to jednodušší, protože tvůj status studenta ti zůstane až do dne vykonání zkoušky.

Taky můžeš zůstat v klidu, když se hned po střední dostaneš na vysokou školu. Od maturity až po začátek studia na VŠ bude tvůj status studenta platit bez přerušení.

Pozor, pokud jsi během posledních prázdnin střední školy byl celý měsíc výdělečně činný, zdravotní pojištění si hradíš sám. Za určitých podmínek to platí i pro dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. V prvním případě, když tvoje měsíční odměna překročí částku 2 500 korun, ve druhém částku 10 000 korun. Kromě zdravotního pojištění se z tvého výdělku strhne i sociální pojištění.

V případě řádného ukončení vysoké školy platí tvůj status studenta ještě měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém jsi složil státní závěrečnou zkoušku. Když státnicuješ v červnu, máš status studenta až do konce července.

Pokud jsi byl o svých posledních vysokoškolských prázdninách výdělečně činný, platí pro tebe totéž jako u absolventů středních škol – za výše vypsaných podmínek status studenta ztrácíš.

Pokud navazuješ na své studium na vysoké školy dalším vysokoškolským studiem do tří měsíců následujícím po měsíci tvých státnic, status studenta ti zůstává.

Kdy status studenta ztrácíš?

Samozřejmě platí, že když přerušíš nebo předčasně ukončíš své studium na střední či vysoké škole, k datu přerušení nebo ukončení studia status studenta ztratíš.

Pokud si odložíš na vysoké škole termín státnic, nebo je opakuješ v jiném termínu, zpravidla si na jeden či dva semestry necháváš přerušit studium. V tomto mezidobí status studenta také ztrácíš.

Status studenta neztrácíš v případě, že vyjedeš přes svou školu do zahraničí. Pokud však jedeš na vlastní pěst a nejsi studentem české střední či vysoké školy, zůstane ti status studenta pouze v případě, že tvá zahraniční škola je podle rozhodnutí MŠMT postavena na roveň studia na středních nebo vysokých školách v Česku.

Pokud již nemáš status studenta, pak by tvé první kroky měly směřovat na úřad práce, kde se zaeviduješ jako uchazeč o zaměstnání. Pokud to neučiníš, budeš muset hradit 1485 korun měsíčně za své zdravotní pojištění do té doby, než si najdeš práci, nebo než znovu získáš status studenta.

Status studenta můžeš znovu získat. Stačí, když se začneš opět “soustavně připravovat na budoucí povolání” a ještě ti nebylo 26 let. Oficiální dnem “znovunabytí” statusu studenta je pak zápis ke studiu.

Zdroj: www.kampomaturite.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality