Startují závěrečné zkoušky na učilištích. Poprvé se na všech školách konají podle jednotného zadání

Startují závěrečné zkoušky na učilištích. Poprvé se na všech školách konají podle jednotného zadání
3. 6. 2015
Dušan Brodský

Podle nedávno přijaté novely školského zákona jsou všechny školy vyučující učební obory povinné připravit své závěrečné zkoušky na základě jednotného zadání.

V průběhu června se budou konat na 478 školách, které mají žáky ve třetím ročníku. Konkrétní termíny si školy určují samy.

Sjednocení praktických, ústních i písemných zkoušek iniciovaly asi před deseti lety samy školy, kterým vadila rozdílná úroveň zkoušek a tedy i absolventů toho samého oboru. Zavádění nové závěrečné zkoušky pak probíhalo postupně s podporou několika evropských projektů. Do roku 2013/2014 se k jednotným zkouškám dobrovolně přidalo více než 90 procent škol. „Zkoušky jasně stanovují úroveň, které má žák dosáhnout a to je velmi důležitá informace i pro budoucí zaměstnavatele, říká náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc.

Jednotná zadání se vytvářejí pro každý obor zvlášť a skládají se z témat, která připravují učitelé odborných škol ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů. Témata proto akcentují praktickou stránku oboru a uplatnění absolventů. Zadání jsou zpřístupňována prostřednictvím informačního systému, z něhož vybírá ředitel témata s ohledem na zaměření oboru a podmínky školy.

Pro školy, které jednotná zadání dosud nevyzkoušely, bylo nynější sjednocení zkoušek velmi náročné.

„Některé měly potíže s prací v informačním systému, jiné zjistily, že jejich výuka či technické vybavení neodpovídá stanovené úrovni a musely to řešit“, uvádí Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), který má nové závěrečné zkoušky na starosti.

Praktickou zkoušku podle jednotného zadání je možné uskutečnit jak ve škole, tak ve firmě, která může také navrhnout témata vyhovující z hlediska jejího výrobního programu. Kromě toho má škola možnost zařadit do zkoušek i svou školní část, kde může žáky vyzkoušet z témat, na která klade důraz. Hodnocení výsledků žáků probíhá také přímo ve školách, řídí se ale pravidly stanovenými v jednotném zadání.

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality