Staň se hlasem mládeže

Staň se hlasem mládeže

Panel mládeže je nově vznikající poradní orgán MŠMT, který bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let.🎯 Cílem je umožnit mladým lidem spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.🗓️ Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.Více informací a přihlášku naleznete po naskenování QR kódu či na webu MŠMT

https://www.msmt.cz/…/stante-se-clenem-panelu-mladeze-a…

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality