Řešení sporů – mediace

Řešení sporů - mediace
8. 3. 2016
Dušan Brodský
Mediace je mimosoudní řešení sporů za účasti mediátora.
Jde o dobrovolný proces, při kterém třetí nestranná a nezávislá osoba – mediátor, napomáhá stranám sporu najít takové řešení, které bude pro obě strany přijatelné a uspokojivé.

Mediace - letáček

 

Mediace Č. Budějovice – www.stránky

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality