Proškoly.cz

Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Nabízí možnost procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace a procvičování znalostí do školy

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. Více informací na Proškoly.cz.

Podobné příspěvky

Soutěž EUSTORY 2021

Soutěž EUSTORY 2021

Spolek PANT vyhlásil již dvanáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro studenty…

24. 5. 2021
Zobrazit všechny aktuality