Proškoly.cz

Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Nabízí možnost procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace a procvičování znalostí do školy

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. Více informací na Proškoly.cz.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality