Kdo poskytuje příspěvky na tábory 2017 – informace pro rodiče a děti

31. 5. 2017
Kamila Matějková

Kdo poskytuje příspěvky na letní tábory 2017 – informace pro rodiče i vedoucí

Autor: Michala K. Rocmanová | http://www.adam.cz/clanek-2017050078-kdo-poskytuje-prispevky-na-letni-tabory-2017-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

Finanční příspěvky na letní tábory lze získat z různých zdrojů. Poskytují jej například některé zdravotní pojišťovny – jejich podmínky i seznam se však každoročně mění.

Pro letošní rok jsme pro Vás ověřili následující možnosti:

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(205)
  Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek – až 300 Kč – bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2017 bez ohledu na datum uvedené na potvrzení/dokladu o účasti na letním táboře.
  Více zde.
 • Oborová zdravotní pojišťovna(207)
  v letošním roce přispívá na letní tábory a školky opět v rámci VITAKONTA. V loňském roce dosáhly příspěvky OZP částky průměrně částky 1232 Kč, maximálně až 10 000 Kč. V letošním roce se průměrná výše příspěvku vyšplhala na 1354 Kč, maximální výše se zatím pohybuje na částce 5 400 Kč. Příspěvek čerpalo již 1237 klientů.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda(209)
  přispívá na letní tábory dětem a mladým lidem od 6 do 20 let v rámcibalíčku pro žáky a studenty až 300 Kč jako „příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí“.
  Podrobný návod, jak o tento příspěvek žádat, je na webu pojišťovny.
 • Příspěvek od zaměstnavatele
  Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.
 • Sleva od pořadatele tábora
  Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa. Někdy jsou slevy nabízeny také za opakovanou účast nebo umístění více sourozenců zároveň. Sledujte podmínky pořadatelů táborů.
 • Úřady práce – příspěvek ze sociálních dávek
  Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků.
  Rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se – pokud ji žadatel – rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu.
  Formulář pro žádost je k dispozici zde.
 • Příspěvek z fondu odborového svazu
  Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě.
  Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.
 • Konto Bariéry
  Rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu, mohou žádat o příspěvek Nadaci Charty 77 – Konto bariéry. Podmínky žádosti Konta bariéry najdetezde.

Příspěvek na tábory v r. 2017 neposkytují:
• Revírní bratrská pokladna (213),
• Vojenská zdravotní pojišťovna (201),
• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).

Jiné příspěvky na ozdravné pobyty a sportovní aktivity

Od některých pojišťoven je možné získat příspěvky během školního roku.
Například Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na pobyty organizované školskými zařízeními v době školního vyučování, nikoliv o letních prázdninách. Jedná se o „Tuzemský ozdravný pobyt“ (školy v přírodě) – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.
Projekt „Za zdravým vzduchem 2017“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší. Více: https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem-2017/

Během roku lze čerpat u VZP až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
Jak získat příspěvek?
Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete na:
https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovnapřispívá na školky a školy v přírodě až 300 Kč.
  Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny. Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami.
  https://www.cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html

Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra poskytuje příspěvek pouze na ozdravný pobyt v přírodě organizovaný základní školou v ČR – „škola v přírodě“, „lyžařský výcvik“; příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity (více zde).

O jaké příspěvky mohou žádat klienti Vojenské zdravotní pojišťovny naleznete zde.

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality