Nový dotační program na podporu nadaných žáků

Nový dotační program na podporu nadaných žáků
22. 10. 2015
admin
MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 – 19 let.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

 

Další informace a důležité termíny naleznete ZDE.

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality