NÁSTROJE A MOŽNOSTI SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V DOBĚ KORONAVIROVÉ – 20. října on-line

NÁSTROJE A MOŽNOSTI SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V DOBĚ KORONAVIROVÉ - 20. října on-line

V rámci projektu „Krajská rodinná politika“ Ministerstva práce a sociálních věcí pořádáme dne 20. 10. 2020 on-line workshop určený zejména zaměstnavatelům (z jakékoliv oblasti) na téma „Nástroje a možnosti sladění pracovního a rodinného života v době koronavirové“, na který bych vás ráda touto cestou pozvala.

Obsahem workshopu jsou jednak novinky z oblasti zákoníku práce, které se bezprostředně týkají slaďování pracovního a rodinného života, homeoffice, BOZP atp., Deloitte Advisory s.r.o. představí studii zaměřenou na Trendy v oblasti lidského kapitálu v roce 2020 se zohledněním aktuální situace v době koronaviru, těšit se můžete dále na příklady z praxe a představení organizací zabývajících se podporou návratu do zaměstnání, zejména žen po mateřské/rodičovské dovolené, či představení dětských skupin jako jedné z možností vstřícného přístupu k rodinám ve firmě.

 Workshop bude probíhat od 10:30 hodin do 13:30 hodin live streamem na YouTube kanálu „Projekt krajská rodinná politika“, na nějž vám bude zaslán odkaz s dalšími informacemi jeden den před konáním workshopu.

Těším se na viděnou, s pozdravem a přáním pevného zdraví

Petra Podzimková

Krajská poradkyně pro Jihočeský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí | Sekce podpory rodiny

Odd. koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Pracoviště: Žižkova 12, 37001 České Budějovice

Mob.: +420 739 272 749

e-mail: petra.podzimkova@mpsv.cz

www.mpsv.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality