Nadace Partnerství – aktuální výzvy – granty

10. 7. 2014
admin

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

 

Výsadba stromů – nestátní neziskové organizace

Grantová uzávěrka | 13. srpna 2014
Příjemce | nestátní neziskové organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč

Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám.

V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů – lípy, duby, javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.
Na co všechno dostanete peníze

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10% celkové žádané částky);
 • propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10% celkové žádané částky).

Granty na přírodní zahrady

Grantová uzávěrka | 20. srpna 2014
Příjemce | obce, školy, spolky a další organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč

Vysaďte na veřejných prostranstvích kvetoucí trvalky, keře a stromy, které rozšíří potravní nabídku užitečnému hmyzu (čmelákům, divokým včelám, pestřenkám, motýlům, apod.). Výsadba vycházející z principů přírodních zahrad pak bude sloužit jako ukázka dobré praxe a inspirace pro uživatele prostoru.
Na co všechno dostanete peníze

 • zakoupení sazenic trvalek, keřů a stromů;
 • zakoupení cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (organická hnojiva, mulč, kůly, pletivo proti okusu, atd.);
 • doprava sazenic a materiálu na místo výsadby;
 • odborné poradenství k výberu a výsadbě rostlin (max. 10 % z celkové žádané částky);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. 10% z celkové žádané částky);
 • tvroba a příprava materiálů pro EVVO aktivity (max. 10% z celkové žádané částky);
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 5% celkové žádané částky).

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality