MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – 10.3.2021

MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK - 10.3.2021

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek

Praha, 10. března 2021 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskovém brífinku představil úpravy maturitních zkoušek. „Debata o maturitách probíhala kontinuálně, a to s učiteli, řediteli i školskými asociacemi. Snažili jsme se najít ten správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, a to v návaznosti na vývoj epidemické situace. Zároveň jde o reakci na znovuzavedení pracovní povinnosti středoškoláků ze zdravotnických a sociálních oborů, které musel stát využít k posílení kapacit ve zdravotnictví v této velmi složité době. Patří jim za to obrovský dík,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

„Tímto vytváříme spolu s posunem termínu, kdy je možné dohnat praktickou výuku, dostatečný prostor, aby maturanti odcházeli ze střední školy vybaveni nejen certifikovaným minimem didaktických testů, ale také osvědčením odborné způsobilosti z příslušného oboru,“ vysvětluje ministr Robert Plaga s tím, že představené úpravy jsou konečné. „I když se situace vyvíjí, není vhodné nechávat studenty v nejistotě,“ doplnil ministr školství s tím, že legislativní úpravy pro úřední maturity, o kterých se vedly v posledních dnech debaty, by trvaly extrémně dlouho, což by u maturantů způsobilo ještě větší pocit nejistoty.

Stále platí také další úpravy, které byly představeny již v lednu, a totiž že u didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Didaktický test tvoří minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně, a to například pomocí vzorových testů na webu CERMATu či v aplikaci České školní inspekce, kde si mohou žáci didaktické testy procvičovat. V nejbližších dnech bude představena také další podpora ze strany Národního pedagogického institutu ČR. V rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) práce.

Dále platí, že v profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušek, včetně praktických, s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech s prodloužením termínu na praktickou zkoušku až do 27. srpna.

U závěrečných zkoušek na středních školách platí to, co bylo představeno v lednu, a totiž, že termín jejich realizace je prodloužen do konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dochází i u absolutorií na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty se nově budou konat v termínech od 3. května 2021.


Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality