Mladí lidé v Evropě: co dál?

Mladí lidé v Evropě: co dál?
17. 1. 2018
Dušan Brodský

Zapoj se do konzultací IV. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží. Tvůj názor může ovlivnit politiku mládeže na domácí i evropské úrovni a stát se jedním z výchozích podkladů pro vznik nové Evropské strategie pro mládež. Konzultace poběží do 11. února.

Zastřešujícím tématem IV. cyklu konzultací je „Mladí lidé v Evropě: co dál?“. Otázky mají reflektovat zájmy a potřeby mladých lidí. I ty se můžeš podílet na veřejném dění a politice, která se tě týká! Letošní konzultace se věnují mnoha oblastem, můžeš vyjádřit svůj názor na to, co tě zajímá – vybrat si jednu nebo více oblastí, můžeš ale odpovědět také na všechny.

Kdo se může zapojit?

  • všichni mladí lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor
  • pracovníci s mládeží a učitelé, kteří chtějí organizovat konzultace mladých lidí
  • lidé s rozhodovací pravomocí, kteří chtějí názory mladých lidí poslouchat

Jak se zapojit?

  • Můžeš vyplnit do 11. února 2018 online dotazník (nebo dotazníky):

Informační gramotnost a vzdělání pro moderní svět

Osobní rozvoj a duševní zdraví

Evropská unie a občanské vzdělávání

Rovné příležitosti a (ne)diskriminace

Participace, udržitelný rozvoj a prostředí

zdroj: http://www.strukturovanydialog.cz/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality