Ministerstvo zahraničních věcí – stáž v sídle NATO pro studenty a absolventy

Ministerstvo zahraničních věcí - stáž v sídle NATO pro studenty a absolventy
21. 11. 2016
Kamila Matějková

MZV ve spolupráci s NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty a čerstvé absolventy

Stáž je pilotním projektem MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů (do 1 roku po ukončení studia) do mezinárodních organizací. Je určena zejména studentům a absolventům studijních oborů diplomacie, politické vědy, bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy, vítání jsou ovšem i kandidáti se zkušenostmi z oblasti informačních technologií nebo kybernetické bezpečnosti. Během šestiměsíční stáže se úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů sekretariátu NATO v Bruselu.

Přihlášky se podávají online, výběrové řízení je dvoukolové.

Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky)
 • Občanství ČR
 • Probíhající magisterské studium v prezenční formě nebo úspěšné ukončení studia v průběhu posledních 12 měsíců (v den podání přihlášky)
 • Vynikající znalost angličtiny (doložená jazykovým certifikátem), aktivní znalost francouzštiny výhodou
 • Silné analytické a komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí
 • Aktivní zájem o českou zahraniční politiku

Ve druhém kole budou vybraní kandidáti přizváni k osobnímu pohovoru na MZV. Uchazeči o stáž musí splňovat všechny podmínky stanovené MZV a sekretariátem NATO. Na stáž nevzniká právní nárok. Stážistovi bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně.

Vybraní uchazeči budou muset požádat Národní bezpečnostní úřad ČR o bezpečnostní prověrku na stupeň T („tajné“). Nástup na stáž se proto předpokládá v červnu nebo červenci 2017, v závislosti na datu udělení prověrky (proces prověřování trvá 6-7 měsíců) a na rozhodnutí, na kterém úseku sekretariátu NATO bude stážista působit (zařazení bude v souladu se zahraničněpolitickými prioritami ČR).

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah 2 strany A4)
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 strana A4)
 • kopie jazykových certifikátů
 • preferovaný úsek v rámci sekretariátu NATO (s odůvodněním výběru)
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu
 • závazek neprodleně zahájit bezpečnostní řízení u NBÚ v případě výběru na stáž

Uzávěrka přihlášek je 24. listopadu 2016. Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz (do kopie na email ondrej_wagner@mzv.cz). Do předmětu emailu uveďte „NATO Internship Programme“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

Veškeré informace k stážím v NATO naleznete na webové stránce: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality