Konference „VIZE 2030“ pro neformální vzdělávání na CVVZ 2019

Konference „VIZE 2030“ pro neformální vzdělávání na CVVZ 2019
4. 11. 2019
Dušan Brodský

Na Celostátní vzájemné výměně zkušeností v Náchodě se na sobotní dopoledne chystá konference „VIZE 2030“. Neváhejte a přihlašte se! Proč? Čtěte dál!

Celostátní vzájemná výměna zkušeností (ilustrační foto archiv CVVZ 2016)

Kdy: sobota 16. listopadu 2019, 08:30 až 10:00 hodin.

Téma konference:

Tématem konference je budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání v ČR s ohledem na platnou legislativu, metody a dostupnost financování a zejména potřeby organizací, které neformální vzdělávání poskytují.

Klíčové oblasti:

– možnost snazšího uvolňování vedoucích na letní tábory,
– pojištění odpovědnosti vedoucích,
– uznávání dosažené kvalifikace vedoucích,
– dostupnost zjednodušeného financování pomocí šablon,
– spolupráce mezi organizacemi na místní, krajské i celostátní úrovni,
– inkluze dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami v neformálním vzdělávání.

Struktura konference:

5 pracovních skupin:
• Vedoucí jako „team leader“,
• Inkluze – Začleňování,
• Spolupráce na krajské úrovni,
• Dobrovolnictví,
• Spolupráce VŠ – NNO

Závěry pracovních skupin budou podkladem k panelové diskuzi.

– Panelová diskuze: Setkání zástupců neziskových organizací, České rady dětí a mládeže (ČRDM), Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV), Univerzity Palackého Olomouc a dalších odborníků z řad vedoucích dětských kolektivů a pedagogů z DDM a SVČ.
– Sborník: Výstupem konference bude sborník podnětů, potřeb a možností neformálního vzdělávání, využitelný jako podklad pro stanovení koncepce ČRDM a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží, tak i pro státní a krajské orgány a místní samosprávu, vzdělávací instituce (NIDV, VŠ).

Cíle konference:

– Shromáždit informace o potřebách, které vznikají v oblasti neformálního vzdělávání směrem ke státním orgánům a donátorům
– Pojmenovat ohrožující faktory pro budoucnost neformálního vzdělávání
– Dále pracovat s vytěženými informacemi při jednáních se státem při tvorbě klíčových zákonů, potřebných pro budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání

Informace o jednotlivých sekcích konference a lektorech najdete na  https://www.cvvz.cz/program/, ve vyhledávacím okénku zadejte klíčové slovo KONFERENCE.

zdroj: ww.cvvz.cz/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality