Kdy studenti podávají daňové přiznání?

Kdy studenti podávají daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání za rok 2022 se vztahuje i na některé studenty. S potvrzením o studiu mohou žádat o slevy na dani. Kdy je mohou využít a v jakých případech musí přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat?

Řada studentů si vydělá už při studiu. I pro některé z nich platí povinnost podat za rok 2022 přiznání k dani z příjmů fyzických osob neboli daňové přiznání. Formulář musí vyplnit v případě, pokud měli příjem z více brigád najednou, vykonávali samostatnou výdělečnou činnost nebo pracovali na dohodu o provedení práce (DPP).

Do kdy je třeba podat daňové přiznání?

Pro studenty platí ohledně termínu podání daňového přiznání za rok 2022 stejná pravidla jako pro ostatní fyzické osoby. Pokud jej budou odevzdávat v papírové formě fyzicky nebo poštou na finanční úřad, vyprší jim lhůta 3. dubna 2023. Při podávání elektronického přiznání se jim prodlužuje do 2. května 2023. Při využití služeb daňového poradce dokonce do 3. července 2023.

Kde seženu formulář pro daňové přiznání?

Růžový formulář je možné stáhnout na webu Finanční správy, kde jsou k dispozici jak formuláře pro fyzické, tak právnické osoby. Případně je možné získat formulář v papírové podobě přímo na pracovišti finančního úřadu na daném území. Tiskopisy za zdaňovací období 2022 jsou k dispozici od začátku roku 2023.

Pro přiznání lze kromě přepážky na finančním úřadě využít také on-line finanční úřad MOJE daně, do nějž se lze přihlásit například pomocí bankovní identity.

Daňové přiznání 2023: Do kdy ho podat a jak na to

Do kdy lze slevu na studenta v daňovém přiznání uplatnit?

Slevu na studenta je možné odečítat z daní, pokud osoba studuje, ale jen do 26 let. Případně do věku 28 let v případě prezenční formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu. Musí však doložit potvrzení o studiu.

V jakém případě studenti daňové přiznání nepodávají?

Pokud si student na brigádě vydělal do 10 tisíc Kč měsíčně a nepodepsal u zaměstnavatele „růžové prohlášení“ (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), daňové přiznání podávat nemusí. U ostatních způsobů přivýdělku už však pod tuto povinnost spadá.

Kdy studenti musí podávat daňové přiznání?

Růžový formulář podávají mimo jiné ti studenti, kteří v loňském roce pracovali jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Stejně na tom jsou i studenti, kteří pracovali pro dva zaměstnavatele najednou a jejich příjem byl zatížen zálohou daně. Jestliže studenti k výdělku ze zaměstnání, práce na DPČ či DPP (závislé činnosti) měli ještě další příjmy v podobě pronájmu, kapitálových příjmů či ostatní činnosti ve výši 6000 Kč, musí daňové přiznání podat také.

Jaké slevy na dani mohou studenti uplatnit?

Studenti si mohou u svého zaměstnavatele uplatnit základní slevu na poplatníka a slevu na studenta, případně další slevy, jako např. ZTP či slevu na manžela/manželku. Základní sleva na poplatníka podle Finanční správy činí 30 840 Kč ročně (2570 Kč měsíčně), sleva na studenta 4020 Kč ročně (měsíčně 335 Kč), pokud doloží platné potvrzení o studiu.

Kdy může student požádat o vrácení přeplatku?

Pokud byla studentovi odvedena záloha na daň z příjmů, může požádat o vrácení přeplatku. Pokud přeplatek dosahuje minimálně 200 Kč, správce daně jej vrátí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. K podání žádosti mohou studenti využít tiskopis daňového přiznání, na jehož poslední straně se nachází formulář žádosti o vrácení přeplatku.

Daňové přiznání on-line: nejsnazší způsob krok za krokem

Podává student přiznání, pokud pracoval u více zaměstnavatelů současně?

Když student pracoval alespoň jeden měsíc na dohodu o provedení pracovní činnosti (DPČ) u dvou či více zaměstnavatelů najednou a jeho příjmy podléhaly zálohové dani z příjmů, má povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů bude ale potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. Pak musí podat klasické daňové přiznání.

Jak je to s brigádou na DPP?

Pokud student pracoval na DPP bez toho, aniž by u zaměstnavatele podepsal daňové prohlášení a jeho hrubá měsíční odměna činila 10 tisíc Kč, musí letos podat daňové přiznání. Z jeho příjmu byla odvedena daň ve výši 15 procent, a má tak nárok na daňovou vratku. V daňovém přiznání může uplatnit slevu na studenta a slevu na poplatníka a jeho daň z příjmu za loňský rok bude nulová.

Jaké povinnosti má student jako OSVČ?

Studenti s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti mají kromě odevzdání daňového přiznání ještě další povinnosti, protože podnikatelská činnost podléhá podle zákona placení sociálního a zdravotního pojištění. Tito studenti tak musí navíc vyplnit i přehled pro svou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Kdy mohou rodiče studenta využít daňové zvýhodnění?

Pokud jde o studenta do 26 let, vůči němuž mají rodiče stále vyživovací povinnost, mohou na něj daňoví poplatníci (tedy rodiče) čerpat slevu na dani.

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-danove-priznani-student-227611#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality