Jak se zvýšily poplatky za delší studium na českých vysokých školách?

Jak se zvýšily poplatky za delší studium na českých vysokých školách?
8. 10. 2019
Dušan Brodský

Prodlužování studia se může prodražit a to i přesto, že český školní systém je poměrně benevolentní k dlouhodobým studentům. O kolik vzrostly poplatky za delší studium na vyšších školách?

Poplatky za delší studium pro tento školní rok zvýšila řada českých vysokých škol, proto se studiem příliš neotálejte a podívejte se, o kolik se vám zvýšily poplatky za delší studium na jednotlivých českých vysokých školách: 

 1. Univerzita Karlova
 2. Masarykova univerzita
 3. Univerzita Palackého v Olomouci
 4. Vysoké učení technické v Brně
 5. Česká zemědělská univerzita v Praze
 6. České vysoké učení technické v Praze
 7. Vysoká škola ekonomická v Praze
 8. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 9. Západočeská univerzita v Plzni
 10. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita Karlova

Karlova univerzita stanovuje poplatky za delší studium na základě koeficientu ekonomické zdatnosti (KEZ), jenž vyjadřuje, jak je studium na jednotlivých fakultách finančně náročné.

Tento poplatek je stanoven za každých započatých 6 měsíců studia, které jsou nad standardní dobu studia.Základní KEZ je 1,00 a vztahuje se například pro studenty oborů Historické sociologie a Filozofie. Tito studenti zaplatí za každých 6 měsíců překročení standardní doby studia 18 500 korun, což je o 2 500 Kč více než ve školním roce 2018/2019.

Ještě více si oproti předchozímu roku připlatí studenti, jejichž koeficient ekonomické zdatnosti je nejvyšší (3,50). Ti za prodloužení studia v tomto školním roce zaplatí 50 000 Kč, kdyžto v předešlém školním roce činil tento poplatek 43 000 Kč.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita nechala poplatky za delší studium ve stejné výši jako ve školním roce 2018/2019:

 • O méně než 6 měsíců 18 000 Kč.
 • O více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24 000 Kč.
 • O více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30 000 Kč.
 • O 18 a více měsíců 36 000 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci

Ani na Univerzitě Palackého v Olomouci se výše poplatků neměnila a poplatky za překročení řádné doby studia jsou stanoveny na 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Vysoké učení technické v Brně

Poplatky za delší studium vzrostly významně na VUT v Brně v akademickém roce 2019/2020 byly stanoveny v této výši:

 • 12 300 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 24 600 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 49 200 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Kdežto v předešlém roce byly následující:

 • 9 810 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 19 620 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 39 240 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzity v Praze stanovenu jednotnou výši poplatku za delší studium, který činí 15 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Tato výše poplatku se od minulého školního roku nezměnila.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze zvýšilo poplatky za delší studium v minulém školním roce, proto pro ročník 2019/2020 zachovalo stejnou hladinu poplatků, které jsou podobně jako na Univerzitě Karlově stanoveny podle finanční náročnosti jednotlivých oborů.

Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) na Českém vysokém učení technickém v Praze a výše poplatků za delší studium:

 • 18 8000 Kč pro KEN 1,00,
 • 22 500 Kč pro KEN 1,20,
 • 31 000 Kč pro KEN 1,65,
 • 42 300 Kč pro KEN 2,25,
 • 52 600 Kč pro KEN 2,80,
 • 65 800 Kč pro KEN 3,50.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vysoká škola ekonomická v Praze nezměnila výši poplatků za delší studium. Ty jsou ve školním roce 2019/2020 následující:

 • Jestliže překročíte standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců, platíte 21 000 Kč.
 • Jestliže překročíte standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců, platíte 21 000 Kč.
 • Jestliže překročíte standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců, platíte 34 500 Kč.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)

Dříve měla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU) jednotný poplatek za delší studium v hodnotě 9 000 Kč za každých 6 započatých měsíců.

Nicméně od školního roku 2019/2020 se na VŠB-TU zavádí poplatky za delší studium v této výši:

 • do 12 měsíců včetně 12 000 Kč,
 • delší než 12 měsíců, a nejvíce však 36 měsíců včetně 18 000 Kč,
 • delší než 36 měsíců 24 000 Kč.

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni zvýšila poplatek za delší studium z 20 988 Kč na 24 540 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se rozhodla zvýšit poplatky za delší dobu studia od školního roku 2019/2020 takto:

 • z 12 250 Kč na 14 320 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Ekonomické, Filozofické, Pedagogické a Teologické fakulty JU.
 • z 14 870 Kč na 17 390 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Zdravotně sociální fakulty JU.
 • z 17 490 Kč na 20 450 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Fakultě rybářství a ochrany vod JU, Přírodovědecké fakulty JU a Zemědělské fakulty JU.

Proč se poplatky na českých vysokých školách zvyšují?

Čeští studenti jsou pod velkým tlakem, protože řada z nich je okolnostmi (i společností) prakticky nucena pracovat při studiu. To zabírá mnoho času a potom se lehce může stát, že se studium prodlužuje. Přidejme k tomu nějaký ten Erasmus, rýmičku či zasedlého učitele a ze studia se může stát nekončící agónie, která vedle nervů stojí řadu finančních prostředků.

Na druhou stranu české vysoké školy se snáží zkrátit dobu studia věčných studentů. Navíc studium na vysoké škole je finančně náročné i pro vysokou školu, která je rostoucími náklady nucena zvyšovat poplatky za delší studium.

zdroj: www.finance.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality