Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Malujete? Fotíte? Přidejte se!

Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Malujete? Fotíte? Přidejte se!
14. 4. 2015
Dušan Brodský

Chcete udělat něco proto, aby si česká společnost uvědomila význam těchto aktivit pro kulturní rozvoj a pro kvalitu života? Chcete propagovat unikátní systém základního uměleckého školství?

Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Tvoříte nebo učíte? Hrajete (si)? Malujete? Fotíte a  filmujete? Navštěvujete základní uměleckou školu?

Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
Připojte se koncerty, divadelními představeními, výstavami, uličními performancemi, semináři, dny otevřených dveří a dalšími akcemi. Společně naplňme v týdnu 23. – 31. května 2015 česká města kulturními aktivitami.

Vyzýváme instituce, organizace a sdružení v různých regionech ČR, pořadatele zajímavých akcí, seminářů apod., aby se v týdnu od 23. – 31. května 2015 přidali k třetímu ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Cílem kampaně je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání. Vaše akce bude po přihlášení zveřejněna v interaktivní mapě, a veřejnost se bude moci přijít podívat, zúčastnit se, poznat něco nového, navštívit zajímavé místo…

www.amaterskatvorba.cz/data/video.php

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorbyje iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

Více: www.amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=o_akci

NIPOS,
který působí v obou oblastech, se rozhodl zorganizovat v ČR v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a v loňském roce druhý ročník 2014. Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby v celé České republice.

Zdroj: www.adam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality