Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách

20. 6. 2018
Dušan Brodský

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Vás srdečně zve na výstavu Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách, která se uskuteční v termínu 27. 6. – 28. 10. 2018. Veřejnosti budou populární formou prezentovány poznatky o mykobiotě „velkých“ hub na hrázích rybníků v jižních Čechách shromážděné za několik uplynulých desetiletí mykologickým pracovištěm Jihočeského muzea a amatérskými mykology činnými v regionu. Výstava vznikla u příležitosti 30. výročí vyhlášení první mykologické rezervace Luční v tehdejším Československu.

Převážnou část výstavy tvoří reprodukce fotografických záběrů plodnic hub v přirozeném prostředí. Část exponátů tvoří lyofilizáty plodnic hub, zejména chorošovitých a hřibovitých. Návštěvníci se seznámí s fenoménem mykobioty rybničních hrází, kde nejvýznačnějšími druhy hub jsou ty, které jsou vázány na staré duby, ať už jako jejich symbionti, nebo rozkladači jejich dřeva. Houbové společenstvo hrází je typické výskytem teplomilných druhů, jinde v jižních Čechách vzácných či absentujících.

Houbám na hrázích jihočeských rybníků je tradičně věnována zvýšená pozornost jihočeských mykologů. „Na výstavě budou prezentovány výsledky intenzivního, tři desítky let trvajícího sledování růstu hub v NPP Luční, první rezervaci na území České republiky vyhlášené za účelem ochrany hub a jejich prostředí. Zvláštní důraz je kladen i na přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, která se nalézá v těsné blízkosti Českých Budějovic a je hojně využívána obyvateli města k rekreačním účelům,“ říká mykolog JčM a garant výstavy Mgr. Miroslav Beran.

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality