EU ? já : Vícejazyčnost v Evropském parlamentu

EU ? já : Vícejazyčnost v Evropském parlamentu
12. 4. 2019
Dušan Brodský

V Evropském parlamentu jsou stejně důležité všechny úřední jazyky: všechny parlamentní dokumenty jsou zveřejňovány ve všech úředních jazycích Evropské unie (EU) a všichni poslanci Evropského parlamentu mají právo hovořit v úředním jazyce své země. výběr. Zajišťuje také, že každý může sledovat práci Parlamentu a mít k němu přístup.

Jazyky používané v Evropském parlamentu

Jak dlouho jsme přišli od konce padesátých let, kdy se v orgánech Evropských společenství mluvilo pouze čtyřmi jazyky! Dnes je v Evropském parlamentu používáno nejméně 24 úředních jazyků, což je obrovská jazyková výzva .

Pokaždé, když nové členské státy vstoupily do EU, přidaly k počtu úředních jazyků.

Oficiální jazyk EU od…

  • Holandština, francouzština, němčina, italština: 1958
  • Dánsky, anglicky: 1973
  • Řek: 1981
  • Portugalština, španělština: 1986
  • Finština, švédština: 1995
  • Česky, estonsky, maďarsky, lotyšsky, litevsky, maltsky, polsky, slovensky, slovinsky: 2004
  • Bulharština, irština, rumunština: 2007
  • Chorvatština: 2013

Oficiální jazyky EU jsou stanoveny v nařízení, které je po každém přistoupení pozměněno a doplněno o nové úřední jazyky.Všechny oficiální jazyky mají stejný status. 
24 oficiálních jazyků má celkem 552 možných kombinací, protože každý jazyk může být přeložen do 23 dalších. Za účelem splnění této výzvy Evropský parlament zřídil vysoce účinné služby tlumočení, překladu a ověřování právního textu. Byla zavedena velmi přísná pravidla, která zajistí, aby tyto služby fungovaly hladce a aby náklady zůstaly přiměřené.

zdroj: www.europarl.europa.eu

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality