EET se může týkat také mládežnických organizací, byť okrajově

23. 1. 2017
Kamila Matějková

Elektronická evidence tržeb (EET) se za určitých okolností může týkat i organizací zastřešovaných Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).

Aleš Sedláček pro ČT: Naprostá většina činností našich organizací naplňuje jejich poslání a není  realizována jako podnikatelská aktivita (foto Jiří Majer)

Na základě podnětů z pracovní schůzky zástupců organizací dětí a mládeže ze dne 16. 1. 2017 jsem o den později komentoval dopad elektronické evidence tržeb (EET) pro zpravodajství České televize.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček v rozhovoru s redaktorkou České televize (foto Jiří Majer)EET se nás týká okrajově. Naprostá většina aktivit našich organizací naplňuje naše poslání a není realizována jako podnikatelská aktivita. Tedy nevztahuje se na ni ani EET. Pokud naše organizace podnikají, pak se jedná zpravidla o prodej knih, ubytovací služby, provoz občerstvení. Zde se na ně EET vztahuje. Většina z nich používá, coby veřejně prospěšný poplatník, snížení základu daně z příjmu právnických osob ve výši 300.000 Kč. Do této výše žádnou daň neplatí.
Navrhujeme tedy sjednotit limity a použít vyjmutí z povinnosti EET do výše příjmu 300.000 Kč za rok v podnikatelské činnosti organizace.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček v rozhovoru s redaktorkou České televize (foto Jiří Majer)Naprosto nerozumíme požadavku evidovat transakce platebními kartami. Právě provoz e-shopu v oblasti prodeje knih nebo ubytovacích služeb vede k jejich zefektivnění. Platby jsou zcela jasně evidované, protože jsou propojené s bankovním účtem organizace. Zdůvodnění Ministerstva financí (MF), že sleduje i výkyvy v platbách kartami, nemá ve smyslu EET jakékoli opodstatnění.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček v rozhovoru s redaktorkou České televize (foto Jiří Majer)Dopad zavedení EET na spolky bude spíše ten, že některé aktivity, které jsou nyní nabízeny veřejnosti a jsou obchodní aktivitou organizací, budou utlumeny. Například náklad knihy bude menší a publikace se budou používat jen pro činnost organizace. Možnost podpory poslání našich organizací prostřednictvím obchodních aktivit se vyplatí jen tomu, kdo dosahuje významnějšího obratu, tak, aby mohl pokrýt náklady na EET. Ne vždy se totiž dá přejít v oblasti maloobchodního prodeje na bezhotovostní styk, obzvláště když MF přistupuje k platebním kartám jako k hotovosti. Snaha o větší soběstačnost organizací a jejich menší závislost na státních dotacích je tak paradoxně státem omezovaná.

Autor: Aleš Sedláček – předseda ČRDM

#EET

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality