„Dětský spolek = naše hobby“ – Aktuální nabídka publikačního prostoru ve druhém čísle časopisu Archa

„Dětský spolek = naše hobby“ - Aktuální nabídka publikačního prostoru ve druhém čísle časopisu Archa
23. 2. 2015
admin

http://www.adam.cz/rubrika-archa

Aktuální nabídka publikačního prostoru ve druhém čísle časopisu Archa

Časopis ČRDM Archa má jako ústřední téma druhého čísla letošního ročníku „Dětský spolek = naše hobby“. Možná právě Vaše organizace může k obsahové náplni této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…?

„Naším hobby“ lze přitom docela dobře rozumět celou pestrou škálu rozmanitých aktivit dětských spolků – „klasickými“ zálibami (chovatelství, jezdectví, pěší i vodní turistika…) počínaje a zájmem kupř. o ochranu naší flóry a fauny, o životní styl původních obyvatel Severní Ameriky nebo třeba o hravé aplikovaní poznatků získaných ve škole (český jazyk, fyzika, chemie…) konče. Jak vidno, rámec tématu je tedy značně široký – a je jen na Vaší představivosti, jak ho uchopíte…

Máte-li zájem sdělit čtenářům Archy své zkušenosti (nebo svůj úhel pohledu na věc), zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 13. března. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven (velmi orientačně: do délky jedné stránky A4) a může být klidně i docela krátký. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je vhodné připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto uveden).

http://www.adam.cz/rubrika-archa

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality