Den otázek a odpovědí

Den otázek a odpovědí
2. 4. 2019
Dušan Brodský

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948. Cílem činnosti WHO  je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. V tento den se koná, tj. 8.4.2019 pořádá Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích   v budově KHS Jč. kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice, v zasedací místnosti  (3. patro), od 9,00 do 15,00 hodin

„Den otázek a odpovědí“.

Akce, kde bude tým odborníků KHS Jihočeského kraje odpovídat na otázky týkající se činnosti KHS v ochraně a podpoře veřejného zdraví z oblastí:

  • problematiky hluku v komunálním prostředí; hygienické problematiky pitné vody
  • ochrany zdraví při práci; kategorizace prací
  • hygienických požadavků na školní stravování; zřizování dětských skupin; lesních mateřských škol;  pořádání letní dětské rekreace
  • hygienických požadavků na provozování stravovacích služeb; k provádění „zkoušek ze znalostí hub“
  • očkování; aktuální epidemiologická situace
  • prevence nemocí a zdravého životního stylu – zdravé výživy, dostatečné pohybové aktivity

11.00 hod.  uskuteční přednáška zástupce spol. Mamma HELP k prevenci nádorů prsu; rovněž v průběhu akce bude možnost nácviku samovyšetření prsu.

Dále za podpory ZPMV CR bude zástupkyní Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu provedeno zájemcům měření krevního tlaku, cholesterolu a procenta tělesného tuku.

K dispozici budou zdravotně výchovné materiály k aktuálním tématům zdraví.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality