III. Jak na studentské daně? – Daňové přiznání se blíží, na jaké slevy a odpočty máte nárok?

III. Jak na studentské daně?  - Daňové přiznání se blíží, na jaké slevy a odpočty máte nárok?
19. 3. 2019
Dušan Brodský

Termín pro odevzdání daňového přiznání je v roce 2019 1. duben.

Kromě všech vašich zdanitelných příjmů nezapomeňte v daňovém přiznání uplatnit i všechny slevy a odečitatelné položky. Na jaké slevy a odpočty můžete mít nárok?

Základní sleva na poplatníka je sleva na dani, na kterou má nárok každý, sleva je 24 840 Kč za rok. Zaměstnanci slevu využívají každý měsíc při výplatě čisté mzdy. OSVČ tuto slevu použijí jednou za rok v daňovém přiznání. Tato daňová sleva může přinést i daňovou vratku, pokud zaměstnanec slevu některé měsíce neuplatňoval.

Existuje pak řada dalších slev. Mezi tyto slevy řadíme:

  • Sleva na studenta 4 020 Kč ročně: na tuto slevu mají nárok pracující studenti do 26 let. Spolu se základní slevou na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, činí roční sleva studentů 28 860 Kč (24 840 Kč + 4 020 Kč). Při výpočtu měsíční čisté mzdy činí daňová sleva na studenta 335 Kč. Mzdové účetní je potřeba doručit potvrzení o studiu od školy. Pro nárok na slevu je potřeba podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani a je ho možné na stejné období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů během roku postupně, je možné mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, u každého pro jiné měsíce roku 2018. I při práci po část roku může být uplatněna sleva v plném rozsahu, pokud plátce splní podmínku studia po celý rok. Když není za celý rok v plném rozsahu uplatněna základní sleva na poplatníka a sleva na studenta, potom vznikne po provedení ročního zúčtování nebo podání daňového přiznání nárok na daňový přeplatek. Při splnění zákonných podmínek provádí roční zúčtování daně za zaměstnance zaměstnavatel. Studenti podávající si sami daňové přiznání, kteří po část roku vykonávali závislou činnost, si musí od všech zaměstnavatelů vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.
  • Sleva na manželku 24 840 Kč: na tuto slevu mají nárok manželé/manželky, jejichž manžel/manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy vyšší než 68 000 Kč, nejčastěji jde o případ, kdy manžel chodí do práce, zatímco manželka je doma s dětmi, tuto slevu je možné uplatnit pouze jednou ročně a velmi často přinese daňovou vratku. Jak se uplatňuje sleva na manželku?
  • Školkovné až 12 200 Kč je sleva, kterou
    Může uplatnit pouze jeden z rodičůpři umístění dítěte do předškolního zařízení. Započítat pouze „školné“ ve školce. Je to sleva na dani, přímo snižuje vaši daň z příjmu, uplatňuje se jednou ročně.
    Pozor školkovné se neplatí u dětí předškolního věku, které jsou od poplatku osvobozeny. Stravné není součástí školného v mateřské škole, dále také příspěvky do třídního fondu nebo na divadla a další kulturní akce, stejně tak platby za autobusy a výlety.
    Doklad o zaplaceném školkovném vydává školka na požádání, který se přikládá k daňovému přiznání. Uplatnit můžete u těchto typů předškolních zařízení: mateřská škola podle školského zákona ( soukromá, státní, firemní), dětská skupina, zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění.

zdroj: finance.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality