Cena Přístav ČRDM

7. 4. 2017
Kamila Matějková

Cena Přístav je oceněním pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Navrhovat kandidáty na Cenu Přístav 2017 můžete do 30. června 2017.

Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

http://pristav.crdm.cz/co-je-cena-pristav/

 

prihlaska-cena-pristav

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality