Brusel podporuje opatření MŠMT ke společnému vzdělávání

Brusel podporuje opatření MŠMT ke společnému vzdělávání
24. 9. 2015
admin

Ministryně školství Kateřina Valachová v Bruselu seznámila eurokomisařku Věru Jourovou s plány na lepší integraci a inkluzi sociálně či jinak znevýhodněných dětí. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu.
K uvedenému směřuje i poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dítěte na tzv. podpůrná opatření, která mu mají pomoci překonávat jeho znevýhodnění. „Kroky, které jsou v Česku činěny, hodnotím jako kroky dobrým směrem. Paní ministryně prokazuje, že to s inkluzí myslí velmi vážně,“ řekla po schůzce eurokomisařka Věra Jourová.
Dojde také k zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem. Prováděcí vyhláška k zákonu pak bude řešit konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a postup při jejich poskytování. Vyhláška bude rovněž obsahovat úpravu vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů.
Ministryně Valachová se téma společného vzdělávání snaží komunikovat se všemi aktéry – rodiči, dětmi, učiteli, řediteli škol, zřizovateli.„Pro mě je společné vzdělávání to, že vzdělávací soustava každému dítěti zaručí, že je vnímáno jako originál, že z něj chceme vybrousit skutečně to nejlepší. Jsem ráda, že Brusel naše opatření ocenil.“

Evropská komise bude monitorovat i další plány a opatření české vlády. Ministerstvo školství připraví do konce tohoto roku také stanovisko k prováděcí vyhlášce novely školského zákona, s komisí bude proto nadále intenzivně komunikovat.

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality