Brexit a občané ČR

Brexit a občané ČR
10. 2. 2020
Kamila Matějková

Spojené království opouští Evropskou unii ve 23:00 britského (24:00 středoevropského zimního) času v pátek 31. 1. 2020. Z hlediska českých občanů a firem tím zatím NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám, jelikož až do konce roku 2020 bude platit tzv. přechodné období. To vyplývá z přijaté výstupové dohody a během něj budou vztahy s Británií, co se týká života ve Spojeném království (UK), cestování či obchodování s Británií, probíhat jako dosud. Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období (31.12.2020), však doporučujeme se zaregistrovat v britském „EU Settlement Scheme“, pokud tak již neučinili. Konec přechodného období přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude včas přijata zcela nová dohoda o partnerství mezi EU a Británii pro období po roce 2020. O té se bude EU s Británií jednat v průběhu letošního roku.

Co to je brexit

Brexit je označení pro proces vystoupení UK z EU. Dne 23. června 2016 proběhlo v UK referendum, ve kterém se Britové 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod UK z EU. V návaznosti na výsledek tohoto referenda vláda UK dne 29. března 2017 formálně oznámila svůj záměr z EU vystoupit, čímž byl proces vystoupení zahájen v souladu s čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Tento článek zakotvuje pravidla pro případ, že se některý z členských států rozhodne z EU vystoupit, přičemž předjímá možnost uzavření dohody mezi EU a dotčeným státem o podmínkách jeho vystoupení s ohledem na jeho budoucí vztahy s EU. UK je historicky prvním členským státem EU, který se rozhodl z EU vystoupit.

Podle čl. 50 odst. 3 SEU přestává být právo EU pro vystupující stát použitelné dnem vstupu výstupové dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva  roky  po  oznámení  jeho záměru vystoupit, ledaže EU po dohodě s dotčeným státem rozhodne  o  prodloužení lhůty. V případě UK byla tato lhůta, která měla uplynout 29. března 2019, již potřetí prodloužena. Stávající nejzazší termín odchodu UK z EU je stanoven na 31. ledna 2020.

Více informací k brexitu naleznete na stránkách české vlády zde.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Stránky Evropské komise:

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_cs

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_en_0.pdf

http://www.eurights.uk/what-you-need-to-know

Stránky britské vlády:

https://www.gov.uk/brexit

https://www.gov.uk/email-signup?topic=%2Fbrexit

Pro podání žádosti o usedlíka (settled status) v EU Settlement Scheme:

v angličtině https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

v češtině (jde o informativní překlad, závazný je text v anglickém jazyce)https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.cs

V případě přistěhování do UK po brexitu bez dohody:

https://www.gov.uk/government/publications/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-moving-to-the-uk-after-brexit/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-arriving-after-brexit

Stránky české vlády:

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

Portál  pro podnikání a export:

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-brexit-ocima-exporteru-119098.html#!&chapter=1

Místní komunity, spolky a charity si mohou organizovat informativní schůzky i vlastními silami. Na schůzky lze pozvat i odborníky, kteří poskytnou informace v oblasti práv občanů EU:

http://www.lawcentres.org.uk/lcn-s-work/eu-citizens-rights-information-service/before-you-book-a-session

Pro bezplatné konzultace lze využít služeb dobrovolnických organizací vzniklých při právnických fakultách, které v případě složitějších případů mohou nasměrovat žadatele na odborné služby poskytované právníky.

https://www.lawworks.org.uk/solicitors-and-volunteers/get-involved/law-schools-and-student-pro-bono

Na právníky poskytující pro bono služby (tj. služby zdarma) může dát doporučení takéCitizens Advice Bureau.

Seznam institucí poskytujících pomoc občanům EU v souvislosti s brexitem:

EUSS organizace (XLSX, 29 KB)

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality